Bài 38.24 Trang 55 SBT hóa học 8


Đề bài

Dùng khí H2 khử 31,2 g hỗn hợp CuO và Fe3O4, trong hỗn hợp khối lượng Fe3O4 nhiều hơn khối lượng CuO 15,2 g. Tính khối lượng Cu và Fe thu được.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Tính khối lượng của CuO và Fe3O4, từ đó tính số mol của chúng.

+) PTHH:   

\(CuO+ {H_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow Cu + {H_2}O\)

 \(F{e_3}{O_4} +4{H_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 3Fe + 4{H_2}O\)

+) Dựa theo PTHH, tính số mol kim loại Fe, Cu theo số mol của oxit.=> Tính khối lượng Cu và Fe thu được.

Lời giải chi tiết

Gọi a là khối lượng của CuO, theo đề bài ta có:

a + a +15,2 = 31,2

Giải ra, ta có a = 8. Vậy khối lượng CuO là 8g, khối lượng \(F{e_3}{O_4}\) là 23,2g.

\({n_{CuO}} = \dfrac{8}{{80}} = 0,1(mol);{n_{F{e_3}{O_4}}} = \dfrac{23,2}{{232}} = 0,1(mol)\)

Phương trình hóa học của phản ứng:

\(CuO\,\,\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,{H_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow Cu\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,{H_2}O\)

0,1 mol                               0,1 mol 

\({m_{Cu}} = 0,1 \times 64 = 6,4(g)\)

\(F{e_3}{O_4}\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,4{H_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 3Fe\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,4{H_2}O\)

1 mol                                   3 mol 

0,1 mol                               0,3 mol 

\({m_{Fe}} = 0,3 \times 56 = 16,8(g)\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài