Bài 38.3 Trang 53 SBT hóa học 8


Giải bài 38.3 Trang 53 sách bài tập hóa học 8. Từ những hoá chất cho sẵn : KMnO4, Fe, dung dịch CuSO4, dung dịch H2SO4 loãng, ...

Đề bài

Từ những hoá chất cho sẵn : KMnO4, Fe, dung dịch CuSO4, dung dịch H2SO4 loãng, hãy viết các phương trình hoá học để điều chế các chất theo sơ đồ chuyển hoá sau : Cu —> CuO —> Cu. Biết Fe có thể phản ứng với CuSOtheo phương trình :

\(Fe + CuS{O_4} \to Cu + FeS{O_4}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nguyên liệu cần sử dụng là: \(Cu;{O_2};{H_2}\)

B1: Điều chế \(FeS{O_4}\)

B2: Điều chế \({O_2}\)

B3: Điều chế \(Cu\)

Lời giải chi tiết

Nguyên liệu cần cho biến đổi hóa học là: \(Cu;{O_2};{H_2}\)

\(Fe + {H_2}S{O_4} \to FeS{O_4} + {H_2} \uparrow \)

\(2KMn{O_4}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow {K_2}Mn{O_4} + Mn{O_2} + {O_2}\)

\(Fe + CuS{O_4} \to Cu + FeS{O_4}\)

\(2Cu + {O_2} \to 2CuO\)

\(CuO + {H_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow Cu + {H_2}O\)

 Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2021-2022, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài