Bài 38.15 Trang 54 SBT hóa học 8


Giải bài 38.15 Trang 54 sách bài tập hóa học 8. Cho 60,5 g hỗn hợp gồm hai kim loại kẽm Zn và sắt Fe tác dụng hết với dung dịch axit clohiđric...

Đề bài

Cho 60,5 g hỗn hợp gồm hai kim loại kẽm Zn và sắt Fe tác dụng hết với dung dịch axit clohiđric. Thành phần phần trăm khối lượng của sắt trong hỗn hợp là 46,289%. Tính :

a) Khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.

b) Thể tích khí H2 (đktc) sinh ra.

c) Khối lượng các muối tạo thành.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Hướng dẫn giải : - Tính mFe và mZn trong 60,5 g  —> nFe và nZn

Viết phương trình hoá học của phản ứng giữa Fe, Zn với dung dịch HCl. Dựa vào số mol Fe, Zn ta tính được thể tích khí H2 cũng như khối lượng 2 muối.

Lời giải chi tiết

\[\begin{array}{l}a){m_{Fe}} = \dfrac{{60,5 \times 46,289}}{{100}} \approx 28(g) =  > {n_{Fe}} = \dfrac{{28}}{{56}} = 0,5(mol)\\{m_{Zn}} = 60,5 - 28 = 32,5(g) =  > {n_{Zn}} = \dfrac{{32,5}}{{65}} = 0,5(mol)\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2}\\PT(mol)\,\,\,\,\,1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,1\\DB(mol)\,\,\,0,5\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \to 0,5 \to 0,5\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,Zn + 2HCl \to ZnC{l_2} + {H_2}\\PT(mol)\,\,\,\,\,1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,1\\DB(mol)\,\,\,0,5\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \to 0,5 \to 0,5\\b)\sum {{n_{{H_2}}} = 0,5 + 0,5 = 1(mol) =  > {V_{{H_2}}} = 1 \times 22,4 = 22,4(lit)} \\c)\,\,{m_{FeC{l_2}}} = 0,5 \times 127 = 63,5(g)\\\,{m_{ZnC{l_2}}} = 0,5 \times 136 = 68(g)\end{array}\]

Đáp số : \({V_{{H_2}}} = 22,4(l);{m_{FeC{l_2}}} = 63,5(g);{m_{ZnC{l_2}}} = 68(g).\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2021-2022, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài