Bài 38.15 Trang 54 SBT hóa học 8


Đề bài

Cho 60,5 g hỗn hợp gồm hai kim loại kẽm Zn và sắt Fe tác dụng hết với dung dịch axit clohiđric. Thành phần phần trăm khối lượng của sắt trong hỗn hợp là 46,289%. Tính :

a) Khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.

b) Thể tích khí H2 (đktc) sinh ra.

c) Khối lượng các muối tạo thành.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Hướng dẫn giải : - Tính mFe và mZn trong 60,5 g  —> nFe và nZn

Viết phương trình hoá học của phản ứng giữa Fe, Zn với dung dịch HCl. Dựa vào số mol Fe, Zn ta tính được thể tích khí H2 cũng như khối lượng 2 muối.

Lời giải chi tiết

\[\begin{array}{l}a){m_{Fe}} = \dfrac{{60,5 \times 46,289}}{{100}} \approx 28(g) =  > {n_{Fe}} = \dfrac{{28}}{{56}} = 0,5(mol)\\{m_{Zn}} = 60,5 - 28 = 32,5(g) =  > {n_{Zn}} = \dfrac{{32,5}}{{65}} = 0,5(mol)\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2}\\PT(mol)\,\,\,\,\,1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,1\\DB(mol)\,\,\,0,5\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \to 0,5 \to 0,5\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,Zn + 2HCl \to ZnC{l_2} + {H_2}\\PT(mol)\,\,\,\,\,1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,1\\DB(mol)\,\,\,0,5\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \to 0,5 \to 0,5\\b)\sum {{n_{{H_2}}} = 0,5 + 0,5 = 1(mol) =  > {V_{{H_2}}} = 1 \times 22,4 = 22,4(lit)} \\c)\,\,{m_{FeC{l_2}}} = 0,5 \times 127 = 63,5(g)\\\,{m_{ZnC{l_2}}} = 0,5 \times 136 = 68(g)\end{array}\]

Đáp số : \({V_{{H_2}}} = 22,4(l);{m_{FeC{l_2}}} = 63,5(g);{m_{ZnC{l_2}}} = 68(g).\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.