Bài 44.7* Trang 61 SBT hóa học 8


Đề bài

Có 200 g dung dịch NaOH 5% (dung dịch A).

a) Cần phải trộn thêm vào dung dịch A bao nhiêu gam dung dịch NaOH 10% để được dung dịch NaOH 8% ?

b) Cần hoà tan bao nhiêu gam NaOH vào dung dịch A để có dung dịch NaOH 8% ?

c) Làm bay hơi nước dung dịch A, người ta cũng thu được dung dịch NaOH 8%. Tính khối lượng nước đã bay hơi.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) +) Đặt x (g) là khối lượng dung dịch NaOH 10% cần dùng  \( \to\) \({m_{NaOH}}\)

+) Tính khối lượng NaOH có trong dung dịch ban đầu

+) Áp dụng công thức: \(C\%  = \dfrac{{{m_{ct}}}}{{{m_{{\rm{dd}}}}}} \times 100\% \) \( \to\) x(g) \( \to\) Kết luận.

b) Đặt x (g) là khối lượng NaOH cần phải pha trộn vào dung dịch A để có dung dịch NaOH 8%.

+) \(C\%  = \dfrac{{{m_{ct}}}}{{{m_{{\rm{dd}}}}}} \times 100\% \) \( \to\) x(g) \( \to\) Kết luận.

c) Tương tự phần a) và b)

Lời giải chi tiết

a) Khối lượng dung dịch NaOH 10% phải dùng :

- Đặt x (g) là khối lượng dung dịch NaOH 10% cần dùng. Trong đó chứa khối lượng NaOH là :

\({m_{NaOH}} = \dfrac{{10x}}{{100}} = 0,1x(g)\)

- Khối lượng NaOH có trong dung dịch ban đầu là :

\({m_{NaOH}} = \dfrac{{200 \times 5}}{{100}} = 10(g)\)

Theo công thức tính nồng độ phần trăm, ta có phương trình đại số :

\(8 = \dfrac{{100 \times (10 + 0,1x)}}{{200 + x}}\)

Giải phương trình, ta được : x = 300.

Kết luận : Phải trộn thêm 300 g dung dịch NaOH 10% ta sẽ có 200 + 300 = 500 (g) dung dịch NaOH nồng độ 8%.

b) Khối lượng NaOH cần dùng .

- Đặt x (g) là khối lượng NaOH cần phải pha trộn vào dung dịch A để có dung dịch NaOH 8%.

-Theo công thức tính nồng độ phần trăm, ta có phương trình đại số :

\(8 = \dfrac{{100 \times (10 + x)}}{{200 + x}}\)

Giải phương trình, ta được x = 6,52 g.

Kết luận : Phải trộn thêm 6,52 g NaOH vào dung dịch A ta sẽ được dung dịch NaOH nồng độ 8%.

c) Khối lượng nước bay hơi :

- Đặt x (g) là khối lượng nước bay hơi khỏi dung dịch để có dung dịch NaOH nồng độ 8%.

- Từ công thức tính nồng độ phần trăm, ta có phương trình đại số :

\(8 = \dfrac{{100 \times 10}}{{200 - x}}\)

Giải phương trình, ta được : x = 75.

Kết luận : Cho 75 g nước bay hơi ra khỏi 200 g dung dịch NaOH ban đầu, ta được 200 -75 = 125 (g) dung dịch NaOH có nồng độ 8%.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 44.6* Trang 61 SBT hóa học 8

  Giải bài 44.6* Trang 61 sách bài tập hóa học 8. A là dung dịch H2SO4 có nồng độ 0,2M. B là dung dịch ...

 • Bài 44.5 Trang 61 SBT hóa học 8

  Giải bài 44.5 Trang 61 sách bài tập hóa học 8. Hãy tính toán và trình bày cách pha chế 0,5 lít dung dịch H2SO4 có nồng độ ...

 • Bài 44.4 Trang 60 SBT hóa học 8

  Giải bài 44.4 Trang 60 sách bài tập hóa học 8. Người ta pha chế một dung dịch NaCl ở 20°C bằng cách hoà tan...

 • Bài 44.3 Trang 60 SBT hóa học 8

  Giải bài 44.3 Trang 60 sách bài tập hóa học 8. Bảng dưới đây cho biết độ tan của một muối trong nước thay đổi theo nhiệt độ :...

 • Bài 44.2 Trang 60 SBT hóa học 8

  Giải bài 44.2 Trang 60 sách bài tập hóa học 8. Có : CuSO4 và nước cất. Hãy tính toán và trình bày cách pha chế để có được những sản phẩm sau :...

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.