Bài 44.2 Trang 60 SBT hóa học 8


Đề bài

Có : CuSO4 và nước cất. Hãy tính toán và trình bày cách pha chế để có được những sản phẩm sau :

a) 50 ml dung dịch CuSOcó nồng độ 1M.

b) 50 g dung dịch CuSO4 có nồng độ 10%.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Tính \({n_{CuS{O_4}}}\) \( \to\) \({m_{CuS{O_4}}}\) cần lấy.

b) Tính khối lượng CuSO4 cần dùng \( \to\) Khối lượng nước cất cần dùng.

Lời giải chi tiết

a) Pha chế 50 ml dung dịch CuSO4 1M :

- Số mol CuSO4 cần dùng là :

\({n_{CuS{O_4}}} = \dfrac{{1 \times 50}}{{1000}} = 0,05(mol)\)

\( \to\) \({m_{CuS{O_4}}} = 160 \times 0,05 = 8(g)\)

- Cách pha chế:

Cân 8 g CuSOcho vào cốc chia độ. Thêm khoảng 25 - 30 ml nước cất vào cốc, dùng đũa thuỷ tinh khuấy cho CuSOtan hết, bỏ đũa ra ngoài, thêm từ từ nước cất cho đủ 50 ml. Trộn đều, ta được 50 ml dung dịch CuSO4 có nồng độ 1M.

b) Pha chế 50 g dung dịch CuSO4 10% :

- Khối lượng CuSO4 cần dùng là :

\({m_{CuS{O_4}}} = \dfrac{{10 \times 50}}{{100}} = 5(g)\)

- Khối lượng nước cất cần dùng là :

       \(50-5 = 45 (g)\)

- Cách pha chế:

Cân lấy 5 g CuSOcho vào cốc. Rót từ từ vào cốc 45 g hoặc 45 ml nước cất, khuấy cho CuSO4 tan hết, ta được 50 g dung dịch CuSO4 10%.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.