Bài 9: Công thức hóa học

Bình chọn:
4.6 trên 133 phiếu
Bài 9.1 trang 12 SBT hóa học 8

Giải bài 9.1 trang 12 sách bài tập hóa học 8. Chép vào vở bài tập những câu sau đây với đầy đù các từ hay cụm từ thích hợp: "Công thức hoá học dùng để biểu diễn ...

Xem lời giải

Bài 9.2 trang 12 SBT hóa học 8

Giải bài 9.2 trang 12 sách bài tập hóa học 8. Cho công thức hoá học của một số chất như sau . -Brom : Br2....

Xem lời giải

Bài 9.3 trang 12 SBT hóa học 8

Giải bài 9.3 trang 12 sách bài tập hóa học 8. Cho công thức hoá học một số chất như sau : a. Axit sunfuhiđric : H2S....

Xem lời giải

Bài 9.4 trang 12 SBT hóa học 8

Giải bài 9.4 trang 12 sách bài tập hóa học 8. Viết công thức hoá học và tính phân tử khối của các hợp chất sau : a) Mangan đioxit, biết ...

Xem lời giải

Bài 9.5 trang 13 SBT hóa học 8

Giải bài 9.5 trang 13 sách bài tập hóa học 8. Khối lượng tính bằng đơn vị cacbon của năm phân tử bari sunfat 5BaSO4 là...

Xem lời giải

Bài 9.6* trang 13 SBT hóa học 8

Giải bài 9.6* trang 13 sách bài tập hóa học 8. a) Tính khối lượng bằng gam của : 6,02.1023 phân tử nước H2O,...

Xem lời giải

Bài 9.7* trang 13 SBT hóa học 8

Giải bài 9.7* trang 13 sách bài tập hóa học 8. Thực nghiệm cho biết nguyên tố natri chiếm 59% về khối lượng trong hợp chất với nguyên tố lưu huỳnh...

Xem lời giải

Bài 9.8* trang 13 SBT hóa học 8

Giải bài 9.8* trang 13 sách bài tập hóa học 8. Hợp chất A tạo bởi hai nguyên tố là nitơ và oxi. Người ta xác định được rằng, tỉ lê khối lương giữa hai nguyên tố trong A bằng...

Xem lời giải