Bài 15: Định luật bảo toàn khối lượng

Bình chọn:
4.4 trên 75 phiếu
Bài 15.1 trang 20 SBT hóa học 8

Giải bài 15.1 trang 20 sách bài tập hóa học 8. a) Viết công thức về khối lượng cho phản ứng giữa kim loại kẽm và axit clohiđric HCl tạo ra ...

Xem lời giải

Bài 15.2 trang 20 SBT hóa học 8

Giải bài 15.2 trang 20 sách bài tập hóa học 8. Biết rằng axit clohiđric có phản ứng với chất canxi cacbonat tạo ra chất canxi clorua, nước và khí cacbon đioxit...

Xem lời giải

Bài 15.3 trang 20 SBT hóa học 8

Giải bài 15.3 trang 20 sách bài tập hóa học 8. Hãy giải thích vì sao : a) Khi nung nóng cục đá vôi thì thấy khối lượng giảm đi...

Xem lời giải

Bài 15.4 trang 20 SBT hóa học 8

Giải bài 15.4 trang 20 sách bài tập hóa học 8. Đun nóng mạnh hỗn hợp gồm 28 g bột sắt và 20 g bột lưu huỳnh thu được 44 g chất sắt(II) sunfua ...

Xem lời giải

Bài 15.5* trang 21 SBT hóa học 8

Giải bài 15.5* trang 21 sách bài tập hóa học 8. Biết rằng canxi oxit (vôi sống) CaO hoá hợp với nước tạo ra canxi hiđroxit (vôi tôi)...

Xem lời giải

Bài 15.6* trang 21 SBT hóa học 8

Giải bài 15.6* trang 21 sách bài tập hóa học 8. Đun nóng 15,8 g kali pemanganat (thuốc tím) KMnO4 trong ống nghiệm để điều chế khí oxi. Biết rằng, chất rắn còn lại ...

Xem lời giải

Bài 15.7* trang 21 SBT hóa học 8

Giải bài 15.7* trang 21 sách bài tập hóa học 8. Còn có thể điều chế khí oxi bằng cách đun nóng kali clorat KClO3 ...

Xem lời giải