Bài 15.6* trang 21 SBT hóa học 8


Giải bài 15.6* trang 21 sách bài tập hóa học 8. Đun nóng 15,8 g kali pemanganat (thuốc tím) KMnO4 trong ống nghiệm để điều chế khí oxi. Biết rằng, chất rắn còn lại ...

Đề bài

Đun nóng 15,8 g kali pemanganat (thuốc tím) KMnO4  trong ống nghiệm để điều chế khí oxi. Biết rằng, chất rắn còn lại trong ống nghiệm có khối lượng 12,6 g; khối lượng khí oxi thu được là 2,8 g.

Tính hiệu suất của phản ứng phân huỷ.

(Hướng dẫn: Hiệu suất được tính như sau :

\(Hs\,(\% ) = \dfrac{{m{\,_{thuc\,\,te}}}}{{{m_{\,\,li\,\,thuyet}}}}.100\% \)

Trong bài tập này, lí thuyết là định luật bảo toàn khối lượng).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng => khối lượng oxi thu được

+) Áp dụng công thức tính hiệu suất : \(Hs\,(\% ) = \dfrac{{m{\,_{thuc\,\,te}}}}{{{m_{\,\,li\,\,thuyet}}}}.100\% \)

=> Hiệu suất phản ứng

Lời giải chi tiết

Theo định luật bảo toàn khối lượng thì khối lượng khí oxi thu được phải là:

\(m{\,_{{O_2}}} = m{\,_{KMn{O_4}}} - m{\,_{chat.ran}}\) = 15,8 - 12,6 = 3,2(g)

Hiệu suất của phản ứng phân hủy bằng:

\(Hs = \dfrac{{2,8}}{{3,2}}.100\%  = 87,5\%\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.


Gửi bài