Bài 36: Nước

Bình chọn:
4.6 trên 94 phiếu
Bài 36.1 Trang 48 SBT hóa học 8

Giải bài 36.1 Trang 48 sách bài tập hóa học 8. Cho các oxit: CaO ; Al2O3 ; N2O5, CuO ; Na2O ;...

Xem lời giải

Bài 36.2 Trang 49 SBT hóa học 8

Giải bài 36.2 Trang 49 sách bài tập hóa học 8. Cho các oxit: CO2 ; SO2 ; CO ; P2O5; N2O5 ; NO ;...

Xem lời giải

Bài 36.3 Trang 49 SBT hóa học 8

Giải bài 36.3 Trang 49 sách bài tập hóa học 8. Có ba chất gồm MgO, N2O5, K2O đựng riêng biệt trong ba lọ bị mất nhãn...

Xem lời giải

Bài 36.4 Trang 49 SBT hóa học 8

Giải bài 36.4 Trang 49 sách bài tập hóa học 8. Trong các oxit sau, oxit nào tác dụng được với nước ? Nếu có...

Xem lời giải

Bài 36.5 Trang 49 SBT hóa học 8

Giải bài 36.5 Trang 49 sách bài tập hóa học 8. Cho nổ một hỗn hợp gồm 1 mol hiđro và 14 lít khí oxi (đktc)...

Xem lời giải

Bài 36.6 Trang 49 SBT hóa học 8

Giải bài 36.6 Trang 49 sách bài tập hóa học 8. Cho một hỗn hợp chứa 4,6 g natri và 3,9 g kali tác dụng với nước...

Xem lời giải

Bài 36.7 Trang 49 SBT hóa học 8

Giải bài 36.7 Trang 49 sách bài tập hóa học 8. Dưới đây cho một số nguyên tố hoá học :...

Xem lời giải

Bài 36.8 Trang 49 SBT hóa học 8

Giải bài 36.8 Trang 49 sách bài tập hóa học 8. Cho 210 kg vôi sống (CaO) tác dụng với nước, em hãy tính lượng Ca(OH)2 thu được...

Xem lời giải

Bài 36.9 Trang 49 SBT hóa học 8

Giải bài 36.9 Trang 49 sách bài tập hóa học 8. Viết phương trình hoá học biểu diễn các biến hoá sau và cho biết mỗi phản ứng thuộc loại phản ứng nào...

Xem lời giải

Bài 36.10* Trang 50 SBT hóa học 8

Giải bài 36.10* Trang 50 sách bài tập hóa học 8. Cho sơ đồ chuyển hoá sau : CaCO3 ------> CaO ------>...

Xem lời giải

Bài 36.11 Trang 50 SBT hóa học 8

Giải bài 36.11 Trang 50 sách bài tập hóa học 8. Đốt cháy 10 cm3 khí hiđro trong 10 cm3 khí oxi. Biết các...

Xem lời giải