Bài 36.5 Trang 49 SBT hóa học 8


Đề bài

Cho nổ một hỗn hợp gồm 1 mol hiđro và 14 lít khí oxi (đktc).

a) Có bao nhiêu gam nước được tạo thành ?

b) Chất khí nào còn dư và dư bao nhiêu lít ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Tính số mol oxi theo công thức: n=V: 22,4 (mol)

+) Viết PTHH: \(2{H_2} + {O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2{H_2}O\)

+) Tính theo PTHH để biết chất nào dư, sản phẩm được tính theo chất phản ứng hết

+) Trả lời yêu cầu của đề bài.

Lời giải chi tiết

a) Phương trình hóa học :

\(2{H_2} + {O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2{H_2}O\)

2 mol    1 mol       2 mol

\({n_{{O_2}}} = \dfrac{{14}}{{22,4}} = 0,625(mol)\)

Theo phương trình tỷ số mol của H2 và O2: \(\frac{1}{2} < \frac{{0,625}}{1}\)

Vậy O2 dư, H2 hết

\({n_{{H_2}O}} = {n_{{H_2}}} = 1\,\,mol \to {m_{{H_2}O}} = n.M = 1.18 = 18g\)

b) Chất dư là oxi

\({n_{{O_2}(pu)}} = \frac{{1.1}}{2} = 0,5\,\,(mol)\)

\({n_{{O_2}(du)}} = 0,625 - 0,5 = 0,125\,\,mol\)

\({V_{{O_2}(du)}} = {n_{{O_2}(du)}}.22,4 = 0,125.22,4 = 2,8\)lít

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 36: Nước

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.