Bài 13: Phản ứng hóa học

Bình chọn:
4.7 trên 96 phiếu
Bài 13.1 trang 18 SBT hóa học 8

Giải bài 13.1 trang 18 sách bài tập hóa học 8. Chép vào vở bài tập các câu sau đây với đầy đù các từ hay cụm. từ thích hợp : " .......... là quá trình làm biến đổi...

Xem lời giải

Bài 13.2 trang 18 SBT hóa học 8

Giải bài 13.2 trang 18 sách bài tập hóa học 8. Hình dưới đây là sơ đồ tượng trưng cho phản ứng giữa khí hiđro H2 và khí clo Cl2 tạo ra axit clohiđric HCl...

Xem lời giải

Bài 13.3 trang 18 SBT hóa học 8

Giải bài 13.3 trang 18 sách bài tập hóa học 8. Sơ đồ tượng trưng cho phản ứng giữa kim loại kẽm và axit clohiđric HCl tạo ra chất kẽm clorua ZnCl2 và khí hiđro H2 như sau :...

Xem lời giải

Bài 13.4 trang 19 SBT hóa học 8

Giải bài 13.4 trang 19 sách bài tập hóa học 8. a) Giải thích tại sao khi để ngọn lửa đến gần là cồn đã bắt cháy....

Xem lời giải

Bài 13.5 trang 19 SBT hóa học 8

Giải bài 13.5 trang 19 sách bài tập hóa học 8. Nếu vô ý để giấm (bài tập 12.2 đã cho biết giấm là dung dịch chất nào) đổ lên nền gạch đá hoa ...

Xem lời giải

Bài 13.6 trang 19 SBT hóa học 8

Giải bài 13.6 trang 19 sách bài tập hóa học 8. Nước vôi (có chất canxi hiđroxit) được quét lên tường một thời gian sau đó sẽ khô và hoá rắn (chất rắn là canxi cacbonat)...

Xem lời giải

Bài 13.7 trang 19 SBT hóa học 8

Giải bài 13.7 trang 19 sách bài tập hóa học 8. Sắt để trong không khí ẩm dễ bị gỉ (xem lại câu c, bài tập 12.2)...

Xem lời giải

Bài 13.8 trang 19 SBT hóa học 8

Giải bài 13.8 trang 19 sách bài tập hóa học 8. Biết rằng trong nước bọt có men amilaza làm chất xúc tác cho phản ứng của tinh bột với ...

Xem lời giải