Bài 23: Luyện tập chương 3

Bình chọn:
4.7 trên 95 phiếu
Bài 23.1 trang 30 SBT hóa học 8

Giải bài 23.1 trang 30 sách bài tập hóa học 8. Hãy điền những chữ và số thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau :...

Xem lời giải

Bài 23.2 trang 30 SBT hóa học 8

Giải bài 23.2 trang 30 sách bài tập hóa học 8. Cho biết thành phần theo khối lượng của một số hợp chất, hãy tìm công thức hoá học của chúng...

Xem lời giải

Bài 23.3 trang 31 SBT hóa học 8

Giải bài 23.3 trang 31 sách bài tập hóa học 8. Nung hợp chất canxi cacbonat trong một chén nung, người ta thu được vôi sống có công thức hoá học là CaO...

Xem lời giải

Bài 23.4 trang 31 SBT hóa học 8

Giải bài 23.4 trang 31 sách bài tập hóa học 8. Đốt cháy hoàn toàn cacbon bằng một lượng khí oxi dư, người ta thu được...

Xem lời giải

Bài 23.5 trang 31 SBT hóa học 8

Giải bài 23.5 trang 31 sách bài tập hóa học 8. Hãy xác định khối lượng và thể tích của những hỗn hợp khí sau ở đktc :...

Xem lời giải

Bài 23.6* trang 31 SBT hóa học 8

Giải bài 23.6* trang 31 sách bài tập hóa học 8. Đốt cháy hoàn toàn 2,24 g Fe, thu được 3,2 g oxit sắt. Xác định công thức phân tử của oxit sắt.

Xem lời giải

Bài 23.7* trang 31 SBT hóa học 8

Giải bài 23.7* trang 31 sách bài tập hóa học 8. Cho dòng khí CO dư qua hỗn hợp 2 oxit CuO và Fe3O4 nung nóng thu được 29,6...

Xem lời giải

Bài 23.8* trang 31 SBT hóa học 8

Giải bài 23.8* trang 31 sách bài tập hóa học 8. Cho 20 g một oxit sắt phản ứng hết với dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được 40,625 g muối clorua...

Xem lời giải