Bài 23.2 trang 30 SBT hóa học 8


Giải bài 23.2 trang 30 sách bài tập hóa học 8. Cho biết thành phần theo khối lượng của một số hợp chất, hãy tìm công thức hoá học của chúng...

Đề bài

Cho biết thành phần theo khối lượng của một số hợp chất, hãy tìm công thức hoá học của chúng.

- Hợp chất A : 0,2 mol hợp chất có chứa 4,6 g Na và 7,1 g Cl.

- Hợp chất B : 0,03 mol hợp chất có chứa 0,36 g C và 0,96 g O.

- Hợp chất C : 0,02 mol hợp chất có chứa 4,14 g Pb và 0,32 g O.

- Hợp chất D : 0,04 mol hợp chất có chứa 0,08 mol nguyên tử Fe và 0,12 mol nguyên tử O.

- Hợp chất E : 0,02 mol hợp chất có 0,04 mol nguyên tử Na, 0,02 mol nguyên tử c và 0,06 mol nguyên tử O.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Tìm số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất.
+) Tìm tỉ lệ kết hợp của các nguyên tử => Công thức hóa học.

Lời giải chi tiết

Tìm công thức hoá học của những hợp chất:

- Hợp chất A :

Cho biết : 0,2 mol phân tử A có 4,6 g Na và 7,1 g Cl.

Vậy 1 mol phân tử A có 

\(\dfrac{{4,6 \times 1}}{{0,2}} = 23(g)\) Na và \(\dfrac{{7,1 \times 1}}{{0,2}} = 35,5(g)\)Cl

Hoặc : 1 mol phân tử A có chứa 1 mol nguyên tử Na và 1 mol nguyên tử Cl. Suy ra 1 phân tử A có 1 nguyên tử Na kết hợp với 1 nguyên tử Cl. Công thức hoá học của A là NaCl (muối ăn).

- Hợp chất B :

Cho biết : 0,03 mol phân tử B có 0,36 g C và 0,96 g O.

Vây : 1 mol phân tử B có \(\dfrac{{0,36}}{{0,03}} = 12(g)\) C và \(\dfrac{{0,96 \times 1}}{{0,03}} = 32(g)\) O.

1 mol phân tử B có chứa 1 mol nguyên tử C và \(\dfrac{{32}}{{16}} = 2(mol)\) nguyên tử O.

Công thức hoá học của B là CO2.

Hợp chất C:

   Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

   Vậy 0,02 mol phân tử C có chứa 0,02 mol nguyên tử Pb và 0,02 mol nguyên tử O.

   Suy ra 1 mol phân tử C có chứa 1 mol nguyên tử Pb và 1 mol nguyên tử O.

   →Công thức của phân tử C là: PbO.

   - Hợp chất D:

   Theo đề bài: 0,04 mol phân tử D có 0,08 mol Fe và 3 mol O.

   Vậy 1 mol phân tử D có: 2 mol Fe và 0,12 mol O.

   → Công thức hóa học của D là Fe2O3.

   - Hợp chất E:

   Cho biết: 0,02 mol phân tử E có 0,04 mol Na kết hợp 0,02 mol C và 0,06 mol nguyên tử O.

   Vậy 1 mol phân tử E co 2 mol Na kết hợp 1 mol C và 3 mol O.

   Công thức hóa học của E là Na2CO3.

  Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 23: Luyện tập chương 3

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2021-2022, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài