Bài 23.2 trang 30 SBT hóa học 8


Đề bài

Cho biết thành phần theo khối lượng của một số hợp chất, hãy tìm công thức hoá học của chúng.

- Hợp chất A : 0,2 mol hợp chất có chứa 4,6 g Na và 7,1 g Cl.

- Hợp chất B : 0,03 mol hợp chất có chứa 0,36 g C và 0,96 g O.

- Hợp chất C : 0,02 mol hợp chất có chứa 4,14 g Pb và 0,32 g O.

- Hợp chất D : 0,04 mol hợp chất có chứa 0,08 mol nguyên tử Fe và 0,12 mol nguyên tử O.

- Hợp chất E : 0,02 mol hợp chất có 0,04 mol nguyên tử Na, 0,02 mol nguyên tử c và 0,06 mol nguyên tử O.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Tìm số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất.
+) Tìm tỉ lệ kết hợp của các nguyên tử => Công thức hóa học.

Lời giải chi tiết

Tìm công thức hoá học của những hợp chất:

- Hợp chất A :

Cho biết : 0,2 mol phân tử A có 4,6 g Na và 7,1 g Cl.

Vậy 1 mol phân tử A có 

\(\dfrac{{4,6 \times 1}}{{0,2}} = 23(g)\) Na và \(\dfrac{{7,1 \times 1}}{{0,2}} = 35,5(g)\)Cl

Hoặc : 1 mol phân tử A có chứa 1 mol nguyên tử Na và 1 mol nguyên tử Cl. Suy ra 1 phân tử A có 1 nguyên tử Na kết hợp với 1 nguyên tử Cl. Công thức hoá học của A là NaCl (muối ăn).

- Hợp chất B :

Cho biết : 0,03 mol phân tử B có 0,36 g C và 0,96 g O.

Vây : 1 mol phân tử B có \(\dfrac{{0,36}}{{0,03}} = 12(g)\) C và \(\dfrac{{0,96 \times 1}}{{0,03}} = 32(g)\) O.

1 mol phân tử B có chứa 1 mol nguyên tử C và \(\dfrac{{32}}{{16}} = 2(mol)\) nguyên tử O.

Công thức hoá học của B là CO2.

Hợp chất C:

   Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

   Vậy 0,02 mol phân tử C có chứa 0,02 mol nguyên tử Pb và 0,02 mol nguyên tử O.

   Suy ra 1 mol phân tử C có chứa 1 mol nguyên tử Pb và 1 mol nguyên tử O.

   →Công thức của phân tử C là: PbO.

   - Hợp chất D:

   Theo đề bài: 0,04 mol phân tử D có 0,08 mol Fe và 3 mol O.

   Vậy 1 mol phân tử D có: 2 mol Fe và 0,12 mol O.

   → Công thức hóa học của D là Fe2O3.

   - Hợp chất E:

   Cho biết: 0,02 mol phân tử E có 0,04 mol Na kết hợp 0,02 mol C và 0,06 mol nguyên tử O.

   Vậy 1 mol phân tử E co 2 mol Na kết hợp 1 mol C và 3 mol O.

   Công thức hóa học của E là Na2CO3.

  Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 9 phiếu
 • Bài 23.3 trang 31 SBT hóa học 8

  Giải bài 23.3 trang 31 sách bài tập hóa học 8. Nung hợp chất canxi cacbonat trong một chén nung, người ta thu được vôi sống có công thức hoá học là CaO...

 • Bài 23.4 trang 31 SBT hóa học 8

  Giải bài 23.4 trang 31 sách bài tập hóa học 8. Đốt cháy hoàn toàn cacbon bằng một lượng khí oxi dư, người ta thu được...

 • Bài 23.5 trang 31 SBT hóa học 8

  Giải bài 23.5 trang 31 sách bài tập hóa học 8. Hãy xác định khối lượng và thể tích của những hỗn hợp khí sau ở đktc :...

 • Bài 23.6* trang 31 SBT hóa học 8

  Giải bài 23.6* trang 31 sách bài tập hóa học 8. Đốt cháy hoàn toàn 2,24 g Fe, thu được 3,2 g oxit sắt. Xác định công thức phân tử của oxit sắt.

 • Bài 23.7* trang 31 SBT hóa học 8

  Giải bài 23.7* trang 31 sách bài tập hóa học 8. Cho dòng khí CO dư qua hỗn hợp 2 oxit CuO và Fe3O4 nung nóng thu được 29,6...

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.