Bài 23.4 trang 31 SBT hóa học 8


Giải bài 23.4 trang 31 sách bài tập hóa học 8. Đốt cháy hoàn toàn cacbon bằng một lượng khí oxi dư, người ta thu được...

Đề bài

Đốt cháy hoàn toàn cacbon bằng một lượng khí oxi dư, người ta thu được hỗn hợp khí gồm có khí cacbonic (CO2) và khí oxi (O2) dư.

Hãy xác định thành phần phần trăm theo khối lượng và thành phần phần trăm theo thể tích của khí oxi trong mỗi hỗn hợp sau :

a) 4 g khí cacbonic và 16 g khí oxi.

b) 3 mol khí cacbonic và 5 moi khí oxi.

c) 0,3.1023 phân tử CO2 và 0,9.1023 phân tử O2.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết Tính theo công thức hóa học Tại đây

Lời giải chi tiết

a) Thành phần phần trăm theo khối lượng :

\(\% {m_{C{O_2}}} = \dfrac{{4 \times 100\% }}{{4 + 16}} = 20\% ;\% {m_{{O_2}}} = 100 - 20 = 80\% \)

Thành phần phần trăm theo thể tích

- Số mol các khí là :

\({n_{C{O_2}}}\dfrac{4}{{44}} \approx 0,09(mol);{n_{{O_2}}} = \dfrac{{16}}{{32}} = 0,5(mol)\)

- Tỉ lệ về số mol các khí cũng là tỉ lệ về thể tích các khí:

\(\begin{array}{l}\% {V_{C{O_2}}} = \dfrac{{0,09 \times 100\% }}{{0,09 + 0,5}} \approx 15,25\% \\\% {V_{{O_2}}} = 100 - 15,25 = 84,75\% \end{array}\)

b) Thành phần phần trăm theo khối lượng :

- Khối lượng của các mol khí:

\({m_{C{O_2}}} = 44 \times 3 = 132(g);{m_{{O_2}}} = 32 \times 5 = 160(g)\)

- Thành phần phần trăm theo khối lượng :

\({m_{C{O_2}}} = \dfrac{{132 \times 100\% }}{{132 + 160}} \approx 45,2\% ;{m_{{O_2}}} = 100 - 45,2 = 54,8\% \)

- Thành phần phần trăm theo thể tích :

\(\% {V_{C{O_2}}} = \dfrac{{3 \times 100\% }}{{3 + 5}} = 37,5\% ;\% {V_{{O_2}}} = 100 - 37,5 = 62,5\% \) \({m_{C{O_2}}} = \dfrac{{0,3 \times {{10}^{23}}}}{{3 + 5}} = 37,5\% ;\% {V_{{O_2}}} = 100 - 37,5 = 62,5\% \)

c) Thành phần phần trăm theo khối lượng :

Số mol các khí:

\({n_{C{O_2}}} = \dfrac{{0,3 \times {{10}^{23}}}}{{6 \times {{10}^{23}}}} = 0,05(mol);{n_{{O_2}}} = \dfrac{{0,9 \times {{10}^{23}}}}{{6 \times {{10}^{23}}}} = 0,15(mol)\)

- Khối lượng các khí 

\({m_{C{O_2}}} = 44 \times 0,05 = 2,2(g);{m_{{O_2}}} = 32 \times 0,15 = 4,8(g)\)

- Thành phần phần trăm theo khối lượng :

\({m_{C{O_2}}} = \dfrac{{2,2 \times 100\% }}{{2,2 + 4,8}} \approx 31,43\% ;{m_{{O_2}}} = 100 - 31,43 = 68,5\% \)

- Thành phần phần trăm theo thể tích : \(\% {V_{C{O_2}}} = \dfrac{{0,05 \times 100\% }}{{0,05 + 0,15}} = 25\% ;\% {V_{{O_2}}} = 100 - 25 = 75\% \)

  Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 23: Luyện tập chương 3

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2021-2022, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài