Bài 23.4 trang 31 SBT hóa học 8


Đề bài

Đốt cháy hoàn toàn cacbon bằng một lượng khí oxi dư, người ta thu được hỗn hợp khí gồm có khí cacbonic (CO2) và khí oxi (O2) dư.

Hãy xác định thành phần phần trăm theo khối lượng và thành phần phần trăm theo thể tích của khí oxi trong mỗi hỗn hợp sau :

a) 4 g khí cacbonic và 16 g khí oxi.

b) 3 mol khí cacbonic và 5 moi khí oxi.

c) 0,3.1023 phân tử CO2 và 0,9.1023 phân tử O2.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết Tính theo công thức hóa học Tại đây

Lời giải chi tiết

a) Thành phần phần trăm theo khối lượng :

\(\% {m_{C{O_2}}} = \dfrac{{4 \times 100\% }}{{4 + 16}} = 20\% ;\% {m_{{O_2}}} = 100 - 20 = 80\% \)

Thành phần phần trăm theo thể tích

- Số mol các khí là :

\({n_{C{O_2}}}\dfrac{4}{{44}} \approx 0,09(mol);{n_{{O_2}}} = \dfrac{{16}}{{32}} = 0,5(mol)\)

- Tỉ lệ về số mol các khí cũng là tỉ lệ về thể tích các khí:

\(\begin{array}{l}\% {V_{C{O_2}}} = \dfrac{{0,09 \times 100\% }}{{0,09 + 0,5}} \approx 15,25\% \\\% {V_{{O_2}}} = 100 - 15,25 = 84,75\% \end{array}\)

b) Thành phần phần trăm theo khối lượng :

- Khối lượng của các mol khí:

\({m_{C{O_2}}} = 44 \times 3 = 132(g);{m_{{O_2}}} = 32 \times 5 = 160(g)\)

- Thành phần phần trăm theo khối lượng :

\({m_{C{O_2}}} = \dfrac{{132 \times 100\% }}{{132 + 160}} \approx 45,2\% ;{m_{{O_2}}} = 100 - 45,2 = 54,8\% \)

- Thành phần phần trăm theo thể tích :

\(\% {V_{C{O_2}}} = \dfrac{{3 \times 100\% }}{{3 + 5}} = 37,5\% ;\% {V_{{O_2}}} = 100 - 37,5 = 62,5\% \) \({m_{C{O_2}}} = \dfrac{{0,3 \times {{10}^{23}}}}{{3 + 5}} = 37,5\% ;\% {V_{{O_2}}} = 100 - 37,5 = 62,5\% \)

c) Thành phần phần trăm theo khối lượng :

Số mol các khí:

\({n_{C{O_2}}} = \dfrac{{0,3 \times {{10}^{23}}}}{{6 \times {{10}^{23}}}} = 0,05(mol);{n_{{O_2}}} = \dfrac{{0,9 \times {{10}^{23}}}}{{6 \times {{10}^{23}}}} = 0,15(mol)\)

- Khối lượng các khí 

\({m_{C{O_2}}} = 44 \times 0,05 = 2,2(g);{m_{{O_2}}} = 32 \times 0,15 = 4,8(g)\)

- Thành phần phần trăm theo khối lượng :

\({m_{C{O_2}}} = \dfrac{{2,2 \times 100\% }}{{2,2 + 4,8}} \approx 31,43\% ;{m_{{O_2}}} = 100 - 31,43 = 68,5\% \)

- Thành phần phần trăm theo thể tích : \(\% {V_{C{O_2}}} = \dfrac{{0,05 \times 100\% }}{{0,05 + 0,15}} = 25\% ;\% {V_{{O_2}}} = 100 - 25 = 75\% \)

  Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 10 phiếu
 • Bài 23.5 trang 31 SBT hóa học 8

  Giải bài 23.5 trang 31 sách bài tập hóa học 8. Hãy xác định khối lượng và thể tích của những hỗn hợp khí sau ở đktc :...

 • Bài 23.6* trang 31 SBT hóa học 8

  Giải bài 23.6* trang 31 sách bài tập hóa học 8. Đốt cháy hoàn toàn 2,24 g Fe, thu được 3,2 g oxit sắt. Xác định công thức phân tử của oxit sắt.

 • Bài 23.7* trang 31 SBT hóa học 8

  Giải bài 23.7* trang 31 sách bài tập hóa học 8. Cho dòng khí CO dư qua hỗn hợp 2 oxit CuO và Fe3O4 nung nóng thu được 29,6...

 • Bài 23.8* trang 31 SBT hóa học 8

  Giải bài 23.8* trang 31 sách bài tập hóa học 8. Cho 20 g một oxit sắt phản ứng hết với dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được 40,625 g muối clorua...

 • Bài 23.3 trang 31 SBT hóa học 8

  Giải bài 23.3 trang 31 sách bài tập hóa học 8. Nung hợp chất canxi cacbonat trong một chén nung, người ta thu được vôi sống có công thức hoá học là CaO...

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.