Bài 9.3 trang 12 SBT hóa học 8


Đề bài

Cho công thức hoá học một số chất như sau :

a. Axit sunfuhiđric : H2S.

b. Kali oxit: K2O.

c. Liti hiđroxit: LiOH.

d. Magie cacbonat : MgCO3.

Hãy nêu những gì biết được về mỗi chất.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết về Công thức hóa học Tại đây

Lời giải chi tiết

a) Trong phân tử H2S:

- Do hai nguyên tố H và S tạo nên.

- Gồm có 2 nguyên tử H và 1 nguyên tử S liên kết với nhau trong 1 phân tử

- Có PTK: 1.2 + 32 = 34đvC

b) Trong phân tử K2O:

- Do 2 nguyên tố K và O tạo nên.

- Gồm có 2 nguyên tử K và 1 nguyên tử O liên kết với nhau trong 1 phân tử

- Có PTK: 39.2 + 16 = 94đvC

c) Trong phân tử LiOH:

- Do 3 nguyên tố Li, O và H tạo nên.

- Gồm có 1 nguyên tử Li, 1 nguyên tử O và 1 nguyên tử H liên kết với nhau trong 1 phân tử

- Có PTK: 7 + 16 + 1 = 24 đvC

d) Trong phân tử MgCO3:

- Do 3 nguyên tố Mg, C, và O tạo nên.

- Gồm có 1 nguyên tử Mg, 1 nguyên tử C và 3 nguyên tử O liên kết với nhau trong 1 phân tử

- Có PTK: 24 + 12 + 16.3 = 84đvC

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 26 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 9: Công thức hóa học

 • Bài 9.4 trang 12 SBT hóa học 8

  Giải bài 9.4 trang 12 sách bài tập hóa học 8. Viết công thức hoá học và tính phân tử khối của các hợp chất sau : a) Mangan đioxit, biết ...

 • Bài 9.5 trang 13 SBT hóa học 8

  Giải bài 9.5 trang 13 sách bài tập hóa học 8. Khối lượng tính bằng đơn vị cacbon của năm phân tử bari sunfat 5BaSO4 là...

 • Bài 9.6* trang 13 SBT hóa học 8

  Giải bài 9.6* trang 13 sách bài tập hóa học 8. a) Tính khối lượng bằng gam của : 6,02.1023 phân tử nước H2O,...

 • Bài 9.7* trang 13 SBT hóa học 8

  Giải bài 9.7* trang 13 sách bài tập hóa học 8. Thực nghiệm cho biết nguyên tố natri chiếm 59% về khối lượng trong hợp chất với nguyên tố lưu huỳnh...

 • Bài 9.8* trang 13 SBT hóa học 8

  Giải bài 9.8* trang 13 sách bài tập hóa học 8. Hợp chất A tạo bởi hai nguyên tố là nitơ và oxi. Người ta xác định được rằng, tỉ lê khối lương giữa hai nguyên tố trong A bằng...

 • Bài 9.2 trang 12 SBT hóa học 8

  Giải bài 9.2 trang 12 sách bài tập hóa học 8. Cho công thức hoá học của một số chất như sau . -Brom : Br2....

 • Bài 9.1 trang 12 SBT hóa học 8

  Giải bài 9.1 trang 12 sách bài tập hóa học 8. Chép vào vở bài tập những câu sau đây với đầy đù các từ hay cụm từ thích hợp: "Công thức hoá học dùng để biểu diễn ...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.