Bài 8.9* trang 11 SBT hóa học 8


Giải bài 8.9* trang 11 sách bài tập hóa học 8. a) Xem lại bài tập 8.3* để biết 1 đvC tương ứng với bao nhiêu gam. Từ đó tính khối lượng bằng gam của :....

Đề bài

a) Xem lại bài tập 8.3* để biết 1 đvC tương ứng với bao nhiêu gam. Từ đó tính khối lượng bằng gam của :

6,02.1023 nguyên tử oxi ;

6,02.1023 nguyên tử flo ;

6,02.1023 nguyên tử nhôm. (Biết rằng, trong phép tính với số mũ ta có :

\({10^{24}}{.10^{ - 24}} = {10^{24}}.\dfrac{1}{{{{10}^{24}}}} = 1\)

b) Nêu nhận xét về các số trị của các giá trị khối lượng tính được này và số trị nguyên tử khối của mỗi nguyên tố.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại bài 8.3* Tại đây

Lời giải chi tiết

a) Khối lượng tính bằng gam của \(6,{02.10^{23}}\)nguyên tử oxi (1 nguyên tử khối nặng 16 đvC ) bằng :

\(\begin{array}{l}6,{02.10^{23}}.16.1,{66.10^{ - 24}}\\ = 16.6,02.1,{66.10^{23}}{.10^{ - 24}}\\ \approx {16.10.10^{23}}{.10^{ - 24}}\\ \approx {16.10^{24}}{.10^{ - 24}} = 16\left( g \right)\end{array}\)

  Tương tự:

* 6,02.1023 nguyên tử flo (1 nguyên tử khối nặng 19 đvC ):

    6,02.1023.19. 1,66.10-24 = 18, 987(g) ≈ 19 (g)

 

   * 6,02.1023 nguyên tử nhôm (1 nguyên tử khối nặng 27 đvC ):

    6,02.1023.19. 1,66.10-24 = 26,98(g) ≈ 27(g)

b) Số trị của các giá trị khối lượng được tính bằng chính số trị nguyên tử khối của mỗi nguyên tố. Tương tự, 1g là khối lượng tính bằng gam của \(6,{02.10^{23}}\)nguyên tử H, nguyên tử khối của nguyên tố là 1 đvC, có cùng số trị 1)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 12 phiếu
 • Bài 8.8 trang 11 SBT hóa học 8

  Giải bài 8.8 trang 11 sách bài tập hóa học 8. Bảng bên là khối lượng riêng của một số chất, ghi trong điều kiện thông thường....

 • Bài 8.7 trang 11 SBT hóa học 8

  Giải bài 8.7 trang 11 sách bài tập hóa học 8. Dùng phễu chiết (hình trang 11 SBT hóa học 8), hãy nói cách làm để tách nước ra khỏi dầu ôliu (dầu ăn)....

 • Bài 8.6 trang 11 SBT hóa học 8

  Giải bài 8.6 trang 11 sách bài tập hóa học 8. Phân tử một hợp chất gồm nguyên tử nguyên tố Y liên kết với hai nguyên tử O. Nguyên tố oxi chiếm 50% về khối lượng của hợp chất....

 • Bài 8.5 trang 10 SBT hóa học 8

  Giải bài 8.5 trang 10 sách bài tập hóa học 8. Phân tử một hợp chất gồm nguyên tử nguyên tố X liên kết với 4 nguyên tử H và nặng bằng nguyên tử O...

 • Bài 8.4 trang 10 SBT hóa học 8

  Giải bài 8.4 trang 10 sách bài tập hóa học 8. Hình bên là mô hình cùng sơ đồ phân tử khí amoniac (a) và khí sunfurơ (b)....

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí