Bài 8.5 trang 10 SBT hóa học 8


Đề bài

Phân tử một hợp chất gồm nguyên tử nguyên tố X liên kết với 4 nguyên tử H và nặng bằng nguyên tử O

a) Tính nguyên tử khối, cho biết tên và kí hiệu hóa học của nguyên tố X.

b) Tính phần trăm về khối lượng của nguyên tố X trong hợp chất.

Hướng dẫn : Biết rằng phần trăm về khối lượng của một nguyên tố trong hợp chất bằng phần trăm về khối lượng của nguyên tố đó trong 1 phân tử. Vì vậy, dựa vào nguyên tử khối, phân tử khối để tính. Thí dụ, phần trăm về khối lượng của nguyên tố A trong hợp chất AxBy bằng:

\(\% {m_A} = \dfrac{{x \times NTK(A)}}{{PTK({A_x}{B_y})}} \times 100\% \)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Ta có MX + 4 MH = M

b) Áp dụng công thức tính phần trăm khối lượng :

\(\% {m_A} = \dfrac{{x \times NTK(A)}}{{PTK({A_x}{B_y})}} \times 100\% \)

Lời giải chi tiết

a) Phân tử khối của hợp chất bằng nguyên tử khối của \(O = 16\) đvC.

  Phân tử khối của hợp chất trên: X + 4 = 16.

   Nguyên tử khối của X = 16 – 4 = 12đvC.

X là nguyên tố cacbon C.

b) Phần trăm về khối lượng của nguyên tố C trong hợp chất là:

\(\% {m_C} = \dfrac{{12}}{{16}} \times 100\%  = 75\% \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 18 phiếu
 • Bài 8.6 trang 11 SBT hóa học 8

  Giải bài 8.6 trang 11 sách bài tập hóa học 8. Phân tử một hợp chất gồm nguyên tử nguyên tố Y liên kết với hai nguyên tử O. Nguyên tố oxi chiếm 50% về khối lượng của hợp chất....

 • Bài 8.7 trang 11 SBT hóa học 8

  Giải bài 8.7 trang 11 sách bài tập hóa học 8. Dùng phễu chiết (hình trang 11 SBT hóa học 8), hãy nói cách làm để tách nước ra khỏi dầu ôliu (dầu ăn)....

 • Bài 8.8 trang 11 SBT hóa học 8

  Giải bài 8.8 trang 11 sách bài tập hóa học 8. Bảng bên là khối lượng riêng của một số chất, ghi trong điều kiện thông thường....

 • Bài 8.9* trang 11 SBT hóa học 8

  Giải bài 8.9* trang 11 sách bài tập hóa học 8. a) Xem lại bài tập 8.3* để biết 1 đvC tương ứng với bao nhiêu gam. Từ đó tính khối lượng bằng gam của :....

 • Bài 8.4 trang 10 SBT hóa học 8

  Giải bài 8.4 trang 10 sách bài tập hóa học 8. Hình bên là mô hình cùng sơ đồ phân tử khí amoniac (a) và khí sunfurơ (b)....

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.