Bài 29.10 Trang 41 SBT hóa học 8


Giải bài 29.10 Trang 41 sách bài tập hóa học 8. Một oxit được tạo bởi 2 nguyên tố sắt và oxi trong đó tỉ lệ khối lượng giữa sắt và oxi là 7/3. Tìm công thức phân tử của oxit đó.

Đề bài

Một oxit được tạo bởi 2 nguyên tố sắt và oxi trong đó tỉ lệ khối lượng giữa sắt và oxi là 7/3. Tìm công thức phân tử của oxit đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Gọi công thức oxit sắt là \(F{e_x}{O_y}\)

+) Theo đề bài ta có: \(\dfrac{{{m_{Fe}}}}{{{m_O}}} = \dfrac{{x \times 56}}{{y \times 16}} = \dfrac{7}{3}\)

+) Từ phương trình trên rút ra tỉ lệ nguyên tối giản x : y => Công thức oxit

Lời giải chi tiết

Theo đề bài, ta có : \(\dfrac{{{m_{Fe}}}}{{{m_O}}} = \dfrac{7}{3}\)

Gọi công thức oxit sắt là \(F{e_x}{O_y}\) : \(\dfrac{{{m_{Fe}}}}{{{m_O}}} = \dfrac{{x \times 56}}{{y \times 16}} = \dfrac{7}{3}\)

Rút ra: \(\dfrac{x}{y} = \dfrac{1}{{1,5}} = \dfrac{2}{3} \to x = 2;y = 3\)

Công thức hóa học của oxit là \(F{e_2}{O_3}\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu
 • Bài 29.11 Trang 41 SBT hóa học 8

  Giải bài 29.11 Trang 41 sách bài tập hóa học 8. Tính khối lượng khí cacbonic sinh ra trong mỗi trường hợp sau :...

 • Bài 29.12 Trang 41 SBT hóa học 8

  Giải bài 29.12 Trang 41 sách bài tập hóa học 8. Nung a gam KClO3 và b gam KMnO4 thu được cùng một lượng O2. Tính tỉ lệ a/b.

 • Bài 29.13 Trang 42 SBT hóa học 8

  Giải bài 29.13 Trang 42 sách bài tập hóa học 8. Cho 5 g photpho vào bình có dung tích 2,8 lít chứa không khí (ở đktc), rồi đốt cháy ...

 • Bài 29.14 Trang 42 SBT hóa học 8

  Giải bài 29.14 Trang 42 sách bài tập hóa học 8. Đốt cháy hoàn toàn 3,52 g hợp chất X, thu được 3,2 g sắt(III) oxit...

 • Bài 29.15 Trang 42 SBT hóa học 8

  Giải bài 29.15 Trang 42 sách bài tập hóa học 8. Thêm 3,0 g MnO2 vào 197 g hỗn hợp muối KCl và KClO3. Trộn kĩ và đun ...

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí