Bài 19.4 trang 27 SBT hóa học 8


Đề bài

Hãy cho biết:

a) Số mol và số nguyên tử của : 28 g sắt (Fe) ; 6,4 g đồng (Cu) ; 9 g nhôm (Al).

b) Khối lượng và thể tích khí (đktc) của : 2 mol H; 1,5 mol O2; 1,15 mol CO2 ; 1,15 mol CH4.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Áp dụng công thức m= M x n

1 mol = 6 x 1023 nguyên tử hoặc phân tử chất.

b) Áp dụng công thức m = M x n và V = 22,4 x n

Lời giải chi tiết

a) 28g Fe có số mol là \(\dfrac{{28}}{{56}} = 0,5(mol)\) và số nguyên tử là

\(0,5 \times 6 \times {10^{23}} = 3 \times {10^{23}}\) nguyên tử (hoặc 0,5N nguyên tử).

  6,4 g Cu có số mol là \(\dfrac{{6,4}}{{64}} = 0,1(mol)\) và số nguyên tử là

\(0,1 \times 6 \times {10^{23}} = 0,6 \times {10^{23}}\) nguyên tử ( hoặc 0,1N nguyên tử)

   9g Al có số mol là \(\dfrac{9}{{27}} = \dfrac{1}{3}(mol)\) và số nguyên tử là

\((6 \times {10^{23}}):3 = 2 \times {10^{23}}\) nguyên tử ( hoặc \(\dfrac{N}{{3}}\) nguyên tử )

b) 

\(\eqalign{
& {m_{{H_2}}} = 2.2 = 4g;\,\,\,{V_{{H_2}}} = 2.22,4 = 44,8\,l \cr 
& {m_{{O_2}}} = 1,5.32 = 48g;\,\,{V_{{O_2}}} = 1,5.22,4 = 33,6\,l \cr 
& {m_{C{O_2}}} = 1,15.44 = 50,6g;\,\,{V_{C{O_2}}} = 1,15.22,4 = 25,76\,l \cr 
& {m_{C{H_4}}} = 1,15.16 = 18,4g;\,\,{V_{C{H_4}}} = 1,15.22,4 = 25,76\,l \cr} \)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 15 phiếu
 • Bài 19.5 trang 27 SBT hóa học 8

  Giải bài 19.5 trang 27 sách bài tập hóa học 8. Hãy tìm khối lượng của những đơn chất và hợp chất sau : CO2, H2O, N2, O2, H2, NaCl để cùng có...

 • Bài 19.6 trang 27 SBT hóa học 8

  Giải bài 19.6 trang 27 sách bài tập hóa học 8. Phải lấy bao nhiêu gam của mỗi chất khí sau để chúng cùng có thể tích khí là 5,6 lit ở đktc ?...

 • Bài 19.3 trang 27 SBT hóa học 8

  Giải bài 19.3 trang 27 sách bài tập hóa học 8. Vẽ biểu đồ là những hình chữ nhật để so sánh thể tích những khí sau ở đktc...

 • Bài 19.2 trang 27 SBT hóa học 8

  Giải bài 19.2 trang 27 sách bài tập hóa học 8. Hãy tìm thể tích khí ở đktc của: 0,25 mol CO2; 0,25 mol O2;...

 • Bài 19.1 trang 27 SBT hóa học 8

  Giải bài 19.1 trang 27 sách bài tập hóa học 8. Hãy cho biết số mol của những khối lượng chất sau : a) 4 g cacbon ; 62 g photpho ; 42 g sắt...

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.