Bài 19.4 trang 27 SBT hóa học 8


Giải bài 19.4 trang 27 sách bài tập hóa học 8. Hãy cho biết: a) Số mol và số nguyên tử của : 28 g sắt (Fe) ;...

Đề bài

Hãy cho biết:

a) Số mol và số nguyên tử của : 28 g sắt (Fe) ; 6,4 g đồng (Cu) ; 9 g nhôm (Al).

b) Khối lượng và thể tích khí (đktc) của : 2 mol H; 1,5 mol O2; 1,15 mol CO2 ; 1,15 mol CH4.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Áp dụng công thức m= M x n

1 mol = 6 x 1023 nguyên tử hoặc phân tử chất.

b) Áp dụng công thức m = M x n và V = 22,4 x n

Lời giải chi tiết

a) 28g Fe có số mol là \(\dfrac{{28}}{{56}} = 0,5(mol)\) và số nguyên tử là

\(0,5 \times 6 \times {10^{23}} = 3 \times {10^{23}}\) nguyên tử (hoặc 0,5N nguyên tử).

  6,4 g Cu có số mol là \(\dfrac{{6,4}}{{64}} = 0,1(mol)\) và số nguyên tử là

\(0,1 \times 6 \times {10^{23}} = 0,6 \times {10^{23}}\) nguyên tử ( hoặc 0,1N nguyên tử)

   9g Al có số mol là \(\dfrac{9}{{27}} = \dfrac{1}{3}(mol)\) và số nguyên tử là

\((6 \times {10^{23}}):3 = 2 \times {10^{23}}\) nguyên tử ( hoặc \(\dfrac{N}{{3}}\) nguyên tử )

b) 

\(\eqalign{
& {m_{{H_2}}} = 2.2 = 4g;\,\,\,{V_{{H_2}}} = 2.22,4 = 44,8\,l \cr 
& {m_{{O_2}}} = 1,5.32 = 48g;\,\,{V_{{O_2}}} = 1,5.22,4 = 33,6\,l \cr 
& {m_{C{O_2}}} = 1,15.44 = 50,6g;\,\,{V_{C{O_2}}} = 1,15.22,4 = 25,76\,l \cr 
& {m_{C{H_4}}} = 1,15.16 = 18,4g;\,\,{V_{C{H_4}}} = 1,15.22,4 = 25,76\,l \cr} \)

 Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.3 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2021-2022, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài