Bài 18.1 trang 26 SBT hóa học 8


Giải bài 18.1 trang 26 sách bài tập hóa học 8. Hãy cho biết số nguyên tử hoặc phân tử có trong những lượng chất sau :...

Đề bài

Hãy cho biết số nguyên tử hoặc phân tử có trong những lượng chất sau :

0,1 mol nguyên tử H ;            

10 mol phân tử H2O ;

0,24 mol nguyên tử Fe ;        

0,15 mol phân tử CO2;

0,01 mol phân tử H2 ;            

1,44 mọl nguyên tử C.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết về Mol Tại đây.

Lời giải chi tiết

- 0,1 mol nguyên tử H = 0,1.6.1023 = 0,6.1023 hoặc 0,1N nguyên tử H.

- 0,15 mol phân tử CO2 = 0,15. 6.1023=0,9. 1023 hoặc 0,15N phân tử CO2.

- 10 mol phân tử H2O = 10. 6.1023 = 60. 1023 hoặc 10N phân tử H2O.

- 0,01 mol phân tử H2 = 0,01. 6.1023 = 0,06. 1023 hoặc 0,01N phân tử H2.

- 0,24 mol nguyên tử Fe = 0,24. 6.1023 = 1,44.1023 hoặc 0,24N nguyên tử Fe.

- 1,44 mol nguyên tử C = 1,44. 6.1023 = 8,64.1023 hoặc 1,44N nguyên tử C

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 17 phiếu
 • Bài 18.2 trang 26 SBT hóa học 8

  Giải bài 18.2 trang 26 sách bài tập hóa học 8. Hãy tìm số mol nguyên tử hoặc số mol phân tử của những lượng chất sau : a) 0,6 N nguyên tử O ; ...

 • Bài 18.3 trang 26 SBT hóa học 8

  Giải bài 18.3 trang 26 sách bài tập hóa học 8. Hãy xác định khối lượng của những lượng chất sau : a) 0,01 mol nguyên tử O ; 0,01 mol phân tử O2 ; 2 mol nguyên tử Cu...

 • Bài 18.4 trang 26 SBT hóa học 8

  Giải bài 18.4 trang 26 sách bài tập hóa học 8. Hãy tìm thể tích của những lượng khí sau ở đktc : a)0,05 mol phân tử O2 ; 0,15 mol phân tử H2...

 • Bài 18.5 trang 26 SBT hóa học 8

  Giải bài 18.5 trang 26 sách bài tập hóa học 8. Hãy xác định khối lượng và thể tích khí (đktc) của những lượng chất sau : a)0,25 mol của mỗi chất khí: CH4 (metan), O2, H2, CO2...

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí