Bài 18.5 trang 26 SBT hóa học 8


Giải bài 18.5 trang 26 sách bài tập hóa học 8. Hãy xác định khối lượng và thể tích khí (đktc) của những lượng chất sau : a)0,25 mol của mỗi chất khí: CH4 (metan), O2, H2, CO2...

Đề bài

Hãy xác định khối lượng và thể tích khí (đktc) của những lượng chất sau :

a) 0,25 mol của mỗi chất khí: CH4 (metan), O2, H2, CO2.

b) 12 mol phân tử H2 ; 0,05 mol phân tử CO2 ; 0,01 mol phân tử CO.

c) Hỗn hợp khí gồm có : 0,3 mol CO2 và 0,15 mol O2.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết về Mol Tại đây.

Lời giải chi tiết

Khối lượng và thể tích những lượng chất 

a) \({m_{C{H_4}}} = 16 \times 0,25= 4 (g)\);  \({m_{{O_2}}} = 32 \times 0.25 = 8(g)\)

\({m_{{H_2}}} = 2 \times 0,25 = 0,5(g);{m_{C{O_2}}} = 44 \times 0,25 = 11(g)\)

\({V_{C{H_4}}} = {V_O}_{_2} = {V_H}_{_2} = {V_{C{O_2}}} = 22,4 \times 0,25 = 5,6(l)\)

b) \({m_H}_{_2} = 2 \times 12 = 24(g)\)

\({m_{C{O_2}}} = 44 \times 0,05 = 2,2(g)\)

\({m_{CO}} = 28 \times 0,01 = 0,28(g)\)

\({V_H}_{_2} = 22,4 \times 12 = 268,8(l)\)

\({V_{C{O_2}}} = 22,4 \times 0,05 = 1,12(l)\)

\({V_{CO}} = 22,4 \times 0,01 = 0,224(l)\)

c) Khối lượng của hỗn hợp khí:

\({m_{hh}} = (44 \times 0,3) + (32 \times 0,15) = 18(g)\)

\({V_{hh}} = 22,4(0,3 + 0,15) = 10,08(l)\)

  Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 13 phiếu
 • Bài 18.4 trang 26 SBT hóa học 8

  Giải bài 18.4 trang 26 sách bài tập hóa học 8. Hãy tìm thể tích của những lượng khí sau ở đktc : a)0,05 mol phân tử O2 ; 0,15 mol phân tử H2...

 • Bài 18.3 trang 26 SBT hóa học 8

  Giải bài 18.3 trang 26 sách bài tập hóa học 8. Hãy xác định khối lượng của những lượng chất sau : a) 0,01 mol nguyên tử O ; 0,01 mol phân tử O2 ; 2 mol nguyên tử Cu...

 • Bài 18.2 trang 26 SBT hóa học 8

  Giải bài 18.2 trang 26 sách bài tập hóa học 8. Hãy tìm số mol nguyên tử hoặc số mol phân tử của những lượng chất sau : a) 0,6 N nguyên tử O ; ...

 • Bài 18.1 trang 26 SBT hóa học 8

  Giải bài 18.1 trang 26 sách bài tập hóa học 8. Hãy cho biết số nguyên tử hoặc phân tử có trong những lượng chất sau :...

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí