Bài 33.11 Trang 48 SBT hóa học 8


Đề bài

Điện phân hoàn toàn 2 lít nước ở trạng thái lỏng (biết khối lượng riêng D của nước là 1 kg/lít), thể tích khí hiđro và thể tích khí oxi thu được (ở đktc) lần lượt là

A. 1244,4 lít và 622,2 lít.                  

B. 3733,2 lít và 1866,6 lít.

C. 4977,6 lít và 2488,8 lít.               

D. 2488,8 lít và 1244,4 lít.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) PTHH: \(2{H_2}O\buildrel {dienphan} \over\longrightarrow 2{H_2} +{O_2}\)

+) Tính số mol nước dựa vào công thức: D=m/V và n= m/M

+) Tính theo PTHH => số mol H2 và O2

+) Tính thể tích từng khí.

Lời giải chi tiết

\({m_{{H_2}O}} = V.D = 2.1 = 2kg = 2000g\)

\({n_{{H_2}O}} = \frac{{2000}}{{18}} = 111,11\,\,mol\)

\(2{H_2}O\xrightarrow{{dp}}2{H_2} + {O_2}\)

Theo phương trình: \({n_{{H_2}}} = {n_{{H_2}O}} = 111,11\,\,mol\)

\({n_{{O_2}}} = \frac{1}{2}{n_{{H_2}O}} = \frac{1}{2}.111,11 = 55,56\,\,mol\)

\({V_{{H_2}}} = 111,11.22,4 = 2288,8\)lít

\({V_{{O_2}}} = 55,56.22,4 = 1244,5\)lít

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.