Bài 33.10 Trang 48 SBT hóa học 8


Giải bài 33.10 Trang 48 sách bài tập hóa học 8. Người ta cho kẽm hoặc sắt tác dụng với dung dịch axit clohiđric HCl để điều chế khí...

Đề bài

Người ta cho kẽm hoặc sắt tác dụng với dung dịch axit clohiđric HCl để điều chế khí hiđro. Nếu muốn điều chế 2,24 lít khí hiđro (đktc) thì phải dùng số gam kẽm hoặc sắt lần lượt là

A. 6,5 g và 5,6 g.           B. 16 g và 8 g.

C. 13 g và 11,2 g.          D. 9,75 g và 8,4 g.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Tính số mol hiđro

+) PTHH: \(Zn + 2HCl \to ZnC{l_2} + {H_2}\)

               \(Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2}\)

+) Tính theo PTHH => khối lượng kim loại cần dùng.

Lời giải chi tiết

\({n_{{H_2}}} = \dfrac{{2,24}}{{22,4}} = 0,1(mol)\)

Phương trình hóa học :

\(Zn + 2HCl \to ZnC{l_2} + {H_2}\)

1 mol                                     1 mol

0,1 mol            \(\leftarrow \)              0,1 mol

\({m_{Zn}} = 0,1 \times 65 = 6,5(g)\)

\(Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2}\)

1 mol                                     1 mol 

0,1 mol                                0,1 mol

\({m_{Fe}} = 0,1 \times 56 = 5,6(g)\)

=> Chọn A.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí