Bài 33.10 Trang 48 SBT hóa học 8


Đề bài

Người ta cho kẽm hoặc sắt tác dụng với dung dịch axit clohiđric HCl để điều chế khí hiđro. Nếu muốn điều chế 2,24 lít khí hiđro (đktc) thì phải dùng số gam kẽm hoặc sắt lần lượt là

A. 6,5 g và 5,6 g.           B. 16 g và 8 g.

C. 13 g và 11,2 g.          D. 9,75 g và 8,4 g.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Tính số mol hiđro

+) PTHH: \(Zn + 2HCl \to ZnC{l_2} + {H_2}\)

               \(Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2}\)

+) Tính theo PTHH => khối lượng kim loại cần dùng.

Lời giải chi tiết

\({n_{{H_2}}} = \dfrac{{2,24}}{{22,4}} = 0,1(mol)\)

Phương trình hóa học :

\(Zn + 2HCl \to ZnC{l_2} + {H_2}\)

1 mol                                     1 mol

0,1 mol            \(\leftarrow \)              0,1 mol

\({m_{Zn}} = 0,1 \times 65 = 6,5(g)\)

\(Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2}\)

1 mol                                     1 mol 

0,1 mol                                0,1 mol

\({m_{Fe}} = 0,1 \times 56 = 5,6(g)\)

=> Chọn A.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.