Bài 32.11 Trang 46 SBT hóa học 8


Giải bài 32.11 Trang 46 sách bài tập hóa học 8. Người ta điều chế được 24 g đồng bằng cách dùng hiđro khử đồng (II) oxit...

Đề bài

Người ta điều chế được 24 g đồng bằng cách dùng hiđro khử đồng (II) oxit.

a) Khối lượng đồng (II) oxit bị khử là

A. 15 g.                 B. 45 g.                      

C. 60 g.                 D. 30 g.

b) Thể tích khí hiđro (đktc) đã dùng là

A. 8,4 lít.               B. 12,6 lít.                  

C. 4,2 lít.               D. 16,8 lít.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Tính \({n_{Cu}}\)

+) Viết PTHH: \(CuO\,\,\,+ \,\,\,{H_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow Cu\,\,\, + {H_2}O\)

+) Tính theo PTHH => số mol CuO và H2

+) Trả lời yêu cầu bài toán.

Lời giải chi tiết

a) \({n_{Cu}} = \dfrac{{24}}{{64}}\) = \(0,375(mol)\)

Phương trình hóa học :

\(CuO\,\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{H_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow Cu\,\,\, + {H_2}O\)

1 mol                    1 mol      1 mol 

x mol      \(\leftarrow \)         y mol\( \leftarrow \)   0,375 mol 

x = 0,375 mol; y = 0,375 mol

Khối lượng CuO bị khử là: 0,375 x 80 = 30(g)

=> Chọn D.

b) \({V_{{H_2}}}\)  cần dùng : 0,375 x 22,4 = 8,4 (lít).

=> Chọn A.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí