Bài 32.11 Trang 46 SBT hóa học 8


Đề bài

Người ta điều chế được 24 g đồng bằng cách dùng hiđro khử đồng (II) oxit.

a) Khối lượng đồng (II) oxit bị khử là

A. 15 g.                 B. 45 g.                      

C. 60 g.                 D. 30 g.

b) Thể tích khí hiđro (đktc) đã dùng là

A. 8,4 lít.               B. 12,6 lít.                  

C. 4,2 lít.               D. 16,8 lít.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Tính \({n_{Cu}}\)

+) Viết PTHH: \(CuO\,\,\,+ \,\,\,{H_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow Cu\,\,\, + {H_2}O\)

+) Tính theo PTHH => số mol CuO và H2

+) Trả lời yêu cầu bài toán.

Lời giải chi tiết

a) \({n_{Cu}} = \dfrac{{24}}{{64}}\) = \(0,375(mol)\)

Phương trình hóa học :

\(CuO\,\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{H_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow Cu\,\,\, + {H_2}O\)

1 mol                    1 mol      1 mol 

x mol      \(\leftarrow \)         y mol\( \leftarrow \)   0,375 mol 

x = 0,375 mol; y = 0,375 mol

Khối lượng CuO bị khử là: 0,375 x 80 = 30(g)

=> Chọn D.

b) \({V_{{H_2}}}\)  cần dùng : 0,375 x 22,4 = 8,4 (lít).

=> Chọn A.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.