CHƯƠNG 3: HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 19 trang 22 Vở bài tập toán 9 tập 2 Bài 19 trang 22 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 19 trang 22 VBT toán 9 tập 2. Ta biết rằng: Một đa thức bằng đa thức 0 khi và chỉ khi tất cả các hệ số của nó bằng 0...

Xem chi tiết
Bài 20 trang 23 Vở bài tập toán 9 tập 2 Bài 20 trang 23 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 20 trang 23 VBT toán 9 tập 2. Xác định a và b để đồ thị hàm số y = ax + b...

Xem chi tiết
Bài 21 trang 24 Vở bài tập toán 9 tập 2 Bài 21 trang 24 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 21 trang 24 VBT toán 9 tập 2. Bằng cách đặt ẩn phụ (theo hướng dẫn)...

Xem chi tiết
Bài 22 trang 25 Vở bài tập toán 9 tập 2 Bài 22 trang 25 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 22 trang 25 VBT toán 9 tập 2. Tìm hai số tự nhiên, biết tổng của chúng bằng 1006 ...

Xem chi tiết
Bài 23 trang 26 Vở bài tập toán 9 tập 2 Bài 23 trang 26 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 23 trang 26 VBT toán 9 tập 2. Một chiếc ô tô đi từ A và dự định đến B lúc 12 giờ trưa...

Xem chi tiết
Bài 24 trang 27 Vở bài tập toán 9 tập 2 Bài 24 trang 27 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 24 trang 27 VBT toán 9 tập 2. Tính dộ dài hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông , biết rằng nếu tăng mỗi cạnh lên 3 dm thì diện tích tam giác sẽ tăng thêm 36 cm2. Và mếu một cạnh giảm đi 2 cm, cạnh kia giảm đi 4 cm thì diện tích tam giác giảm đi 26 cm2...

Xem chi tiết
Bài 25 trang 27 Vở bài tập toán 9 tập 2 Bài 25 trang 27 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 25 trang 27 VBT toán 9 tập 2. Hai vòi nước cùng chảy vào một bể nước cạn (không có nước) thì sau ...

Xem chi tiết
Bài 26 trang 28 Vở bài tập toán 9 tập 2 Bài 26 trang 28 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 26 trang 28 VBT toán 9 tập 2. Hai người thợ cùng làm một công việc trong 16 giờ thì xong. Nếu người thứ nhất làm 3 giờ và người thứ hai làm 6 giờ ...

Xem chi tiết
Bài 27 trang 29 Vở bài tập toán 9 tập 2 Bài 27 trang 29 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 27 trang 29 VBT toán 9 tập 2. Nhà Lan có một mảnh vườn trồng rau bắp cải. Vườn được đánh thành nhiều luống, mỗi luống trồng cùng một số rau cải bắp. Lan tính rằng: nếu tăng thêm 8 luống rau nhưng mỗi luống trồng ít đi 3 cây...

Xem chi tiết
Bài 28 trang 30 Vở bài tập toán 9 tập 2 Bài 28 trang 30 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 28 trang 30 VBT toán 9 tập 2. Nếu hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn ...

Xem chi tiết
Bài 29 trang 31 Vở bài tập toán 9 tập 2 Bài 29 trang 31 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 29 trang 31 VBT toán 9 tập 2. Một người mua hai loại hàng và phải trả tổng cộng 2,17 triệu đồng, kể cả thuế gia trị giá tăng (VAT) với mức 10% đối với loại hàng thứ nhất và 8%...

Xem chi tiết
Bài 30 trang 32 Vở bài tập toán 9 tập 2 Bài 30 trang 32 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 30 trang 32 VBT toán 9 tập 2. Giải các hệ phương trình sau...

Xem chi tiết
Bài 31 trang 33 Vở bài tập toán 9 tập 2 Bài 31 trang 33 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 31 trang 33 VBT toán 9 tập 2. Giải hệ phương trình trong mỗi trường hợp sau...

Xem chi tiết
Bài 32 trang 34 Vở bài tập toán 9 tập 2 Bài 32 trang 34 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 32 trang 34 VBT toán 9 tập 2. Hai người ở hai địa điểm A và B cách nhau 3,6km, khởi hành cùng một lúc, đi ngược chiều nhau và gặp nhau ở một địa điểm cách A là 2km....

Xem chi tiết
Bài 33 trang 35 Vở bài tập toán 9 tập 2 Bài 33 trang 35 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 33 trang 35 VBT toán 9 tập 2. Một vật có khối lượng 124g và thể tích 15 cm3 là hợp kim của đồng và kẽm. Tính xem trong đó có bao nhiêu gam đồng và bao nhiêu gam kẽm...

Xem chi tiết
Bài 34 trang 35 Vở bài tập toán 9 tập 2 Bài 34 trang 35 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 34 trang 35 VBT toán 9 tập 2. Năm ngoái, hai đơn vị sản xuất nông nghiệp ...

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút chương 3 phần Đại số 9 - Đề số 1 Đề kiểm tra 45 phút chương 3 phần Đại số 9 - Đề số 1

Giải đề kiểm tra 45 phút chương 3: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn Đề số 1 trang 36 VBT toán lớp 9 tập 2 có đáp án, lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút chương 3 phần Đại số 9 - Đề số 2 Đề kiểm tra 45 phút chương 3 phần Đại số 9 - Đề số 2

Giải đề kiểm tra 45 phút chương 3: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn Đề số 2 trang 38 VBT toán lớp 9 tập 2 có đáp án, lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài