Trả lời câu hỏi 3 trang 88 SGK Giải tích 12


Hãy lập bảng tương tự cho các bất phương trình...

Đề bài

Hãy lập bảng tương tự cho các bất phương trình:

\({\log _a}x \ge b;\,{\log _a}x < b;\,{\log _a}x \le b\)

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

\({\log _a}x \ge b\)

\(a > 1\)

\(0 < a < 1\)

Nghiệm

\(x \ge {a^b}\)

\(0 < x \le {a^b}\)

 

\({\log _a}x < b\)

\(a > 1\)

\(0 < a < 1\)

Nghiệm

\(0 < x < {a^b}\)

\(x > {a^b}\)

 

\({\log _a}x \le b\)

\(a > 1\)

\(0 < a < 1\)

Nghiệm

\(0 < x \le {a^b}\)

\(x \ge {a^b}\)


Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD