Câu 5.17 trang 181 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao


Gọi (C) là đồ thị của hàm số. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) sao cho...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Gọi (C) là đồ thị của hàm số

                    \(y = {x^3} - 5{x^2} + 2\)

Viết phương trình tiếp tuyến của (C) sao cho tiếp tuyến đó

 

LG a

Song song với đường thẳng \(y =  - 3x + 1\)

 

Lời giải chi tiết:

 \(y =  - 3x - 7\)                \(y =  - 3x + {{67} \over {27}}\)

 

LG b

Vuông góc với đường thẳng \(y = {1 \over 7}x - 4\)

 

Lời giải chi tiết:

\(y =  - 7x + 5\)               \(y =  - 7x + {{103} \over {27}}\)

 

LG c

Đi qua điểm \(A\left( {0;2} \right)\)

 

Lời giải chi tiết:

\(y = 2\)                            \(y =  - {{25} \over 4}x + 2\)

Loigiaihay.com

 

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí