Câu 5.15 trang 181 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao


Tìm nghiệm gần đúng của phương trình

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm nghiệm gần đúng của phương trình \(f'\left( x \right) = 0\) với sai số tuyệt đối không vượt quá \({10^{ - 4}}\) , biết:

LG a

\(f\left( x \right) = {x^3} - {x^2} - 3x + 1\)

Giải chi tiết:

\({x_1} \approx  - 0,7208\,;{x_2} \approx 1,3874\) hoặc viết \({x_1} =  - 0,7208 \pm 0,0001;\)

\({x_2} = 1,3874 \pm 0,0001.\)

LG b

\(f\left( x \right) = {x^4} + {x^3} - 2{x^2} - 1\)

Giải chi tiết:

\({x_0} = 0;{x_1} \approx  - 1,4430;{x_2} \approx 0,6930.\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>>KHOÁ NỀN TẢNG LỚP 12 DÀNH CHO 2K4 NĂM 2022 học sớm chiếm lợi thế luyện thi TN THPT & ĐH


Gửi bài