Bài 1.39 trang 21 SBT giải tích 12


Giải bài 1.39 trang 21 sách bài tập giải tích 12. Một chất điểm chuyển động theo quy luật...

Đề bài

Một chất điểm chuyển động theo quy luật \(s = 6{t^2}-{t^3}\). Tính thời điểm \(t\) (giây) tại đó vận tốc \(v\left( {m/s} \right)\) của chuyển động đạt giá trị lớn nhất.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tìm hàm số vận tốc \(v\left( t \right) = s'\left( t \right)\).

- Tìm GTLN của hàm số \(v\left( t \right)\) đạt được tại \(t\) và kết luận.

Lời giải chi tiết

\(s = 6{t^2} - {t^3},t > 0\)\( \Rightarrow v\left( t \right) = s'\left( t \right) = 12t - 3{t^2}\)

Ta có \(v'\left( t \right) = 12 - 6t\), \(v'\left( t \right) = 0 \Leftrightarrow t = 2\).

Hàm số \(v\left( t \right)\) đồng biến trên khoảng \(\left( {0;2} \right)\) và nghịch biến trên khoảng \((2; + \infty )\).

Do đó \(\max v\left( t \right) = v\left( 2 \right) = 12\left( {m/s} \right)\)

Vậy vận tốc đạt giá trị lớn nhất khi \(t = 2\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD