Trả lời Luyện tập mục 2 trang 107 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Dựa vào hình 23.1, 23.2 và bảng đặc điểm, em hãy gọi tên các bộ côn trùng từ a đến h.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định theo khóa lưỡng phân.

Lời giải chi tiết

Tên các bộ côn trùng từ a đến h:   

a) Bộ không cánh    

b) Bộ cánh nửa     

c) Bộ hai cánh     

d) Bộ cánh cứng      

e) Bộ cánh vảy     

g) Bộ cánh mạng       

h) Bộ cánh màng


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu