Trả lời thực hành mục 2 trang 107 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Báo cáo kết quả thực hành.

Vẽ sơ đồ khóa lưỡng phân đại diện năm giới sinh vật.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm đại diện sinh vật cho 5 giới và tạo sơ đồ phân loại.

Lời giải chi tiết

Sơ đồ khóa lưỡng phân đại diện sinh vật năm giới:

Giới khởi sinh: vi khuẩn E.coli

Giới Nguyên sinh: Trùng roi

Giới Nấm: Nấm mốc

Giới thực vật: Lúa nước

Giới động vật: Gà lôi

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu