Trả lời Luyện tập vận dụng 2 trang 69 SGK Toán 6 Cánh diều


Đề bài

Tìm một số, biết:

a) \(\frac{7}{9}\) của nó bằng -21;

b) \(27\% \) của nó bằng 18.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Muốn tìm một số biết \(\frac{m}{n}\) của nó bằng \(a\), ta tính \(a:\frac{m}{n}\left( {m,n \in {\mathbb{N}^*}} \right)\).

- Muốn tìm một số biết \(m\% \) của nó bằng a, ta tính \(a:\frac{m}{{100}}\left( {m \in \mathbb{N}} \right)\).

Lời giải chi tiết

a) Số đó là: \( - 21:\frac{7}{9} =  - 21.\frac{9}{7} =  - 27\)

b) Số đó là: \(18:\frac{{27}}{{100}} = 18.\frac{{100}}{{27}} = \frac{{200}}{3}\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 10. Hai bài toán về phân số