Giải bài 6 trang 70 SGK Toán 6 Cánh diều


Đề bài

Năm nay thành phố A có 3 triệu người. Giả sử tỉ lệ gia tăng dân số hằng năm của thành phố đều là 2%. Số dân của thành phố A là bao nhiêu người:

a) Sau 1 năm?

b) Sau 2 năm?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn tìm giá trị trị \(m\% \) của số a cho trước, ta tính \(a.\frac{m}{{100}}\left( {m \in \mathbb{N}*} \right)\).

a) Sau 1 năm số dân của thành phố A = Số dân tăng sau 1 năm + Số dân năm nay.

b) Sau 2 năm số dân của thành phố A = Số dân tăng từ sau 1 năm đến sau 2 hai năm + Số dân sau 1 năm.

Lời giải chi tiết

a) Sau 1 năm số dân của thành phố A là: 3+ 3.2% = 3,06 (triệu người) 

b) Sau 2 năm số dân của thành phố A là: 3,06 + (3,06 . 2%) = 3,1212 (triệu người).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 10. Hai bài toán về phân số