Giải bài 7 trang 70 SGK Toán 6 Cánh diều


Đề bài

Lượng nước trong cỏ tươi là 55%. Nếu muốn có 135 kg cỏ khô (không còn nước) thì ta phải sấy bao nhiêu ki-lô-gam cỏ tươi?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Muốn tìm một số biết \(m\% \) của nó bằng a, ta tính \(a:\frac{m}{{100}}\left( {m \in \mathbb{N}} \right)\).

Lời giải chi tiết

Nếu muốn có 135 kg cỏ khô (không còn nước) thì ta phải sấy số ki-lô-gam cỏ tươi là: 

135 : \(\frac{{55}}{{100}}\) = 135 . \(\frac{{100}}{{55}}\) = 245,5 (kg).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 10. Hai bài toán về phân số