Trả lời Luyện tập vận dụng 1 trang 68 SGK Toán 6 Cánh diều


Đề bài

Tính:

a) \(\frac{3}{8}\) của \( - 20\);

b) \(17\% \) của 1200.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

-  Muốn tìm giá trị \(\frac{m}{n}\) của số a cho trước, ta tính \(a.\frac{m}{n}\,\left( {m \in \mathbb{N},\,n \in {\mathbb{N}^*}} \right)\).

- Muốn tìm giá trị trị \(m\% \) của số a cho trước, ta tính \(a.\frac{m}{{100}}\left( {m \in \mathbb{N}*} \right)\).

Lời giải chi tiết

a) \(\frac{3}{8}\) của \( - 20\) là: \(\frac{3}{8}.( - 20) =  - 7,5\)

b) \(17\% \) của 1200 là: \(1200.\frac{{17}}{{100}} = 204\).

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 10. Hai bài toán về phân số