Trả lời Hoạt động 1 trang 76 SGK Toán 6 Cánh Diều


Tính và so sánh kết quả: 7-2 và 7+(-2)

Đề bài

Tính và so sánh kết quả: \(7 - 2\) và \(7 + \left( { - 2} \right)\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện các phép tính và so sánh các kết quả.

Lời giải chi tiết

7 – 2 = 5

7 + ( - 2) = 7-2=5

Vậy: 7 – 2 = 7 + (- 2)


Bình chọn:
4.5 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí