Giải Bài 6 trang 79 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1


Đề bài

Đố vui. Em hãy dựa vào thông tin mỗi bức ảnh để tính tuổi của các nhà bác học sau:

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Năm trước công nguyên: Số âm.

Năm 212 trước công nguyên: \( - 212\)

Năm 287 trước công nguyên: \( - 287\)

Năm 495 trước công nguyên: \( - 495\)

Năm 570 trước công nguyên: \( - 570\)

Tuổi = Năm mất (số sau)-năm sinh (số trước).

Lời giải chi tiết

+ Tuổi của nhà bác học Archimedes:

\(\left( { - 212} \right) - \left( { - 287} \right) = \left( { - 212} \right) + 287 = 287 - 212 = 75\)tuổi.

+ Tuổi của nhà bác học Pythagoras:

\(\begin{array}{l}\left( { - 495} \right) - \left( { - 570} \right)\\ = \left( { - 495} \right) + 570\\ = 570 - 495\\ = 75\end{array}\)

Vậy nhà bác học Archimedes 75 tuổi và nhà bác học Pythagoras 75 tuổi.

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài