Trả lời câu hỏi mục 3 trang 126 SGK Địa lí 6 Cánh Diều


Đề bài

Quan sát hình 6.5, hãy cho biết:

- Ở bán cầu Bắc, các vật thể chuyển động lệch theo hướng nào so với hướng chuyển động thẳng ban đầu.

- Ở bán cầu Nam, các vật thể chuyển động lệch theo hướng nào so với hướng chuyển động thẳng ban đầu.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 6.5 kết hợp với kiến thức về lực Cô-ri-ô-lit (lực làm lệch hướng chuyển động của các vật thể bay hoặc chảy trên Trái Đất.

Lời giải chi tiết

- Ở bán cầu Bắc, các vật thể chuyển động lệch bên phải so với hướng chuyển động thẳng ban đầu.

- Ở bán cầu Nam, các vật thể chuyển động lệch bên trái so với hướng chuyển động thẳng ban đầu.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu