Trả lời câu hỏi mục 2 trang 69 SGK Lịch sử 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Trả lời câu hỏi mục 2 trang 69 SGK Lịch sử 6 Kết nối tri thức với cuộcsống.Theo em, tầng lớp nào trong xã hội sẽ là thủ lĩnh của những cuộc đấu tranh giành độc lập cho người Việt? Vì sao?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Hãy nêu sự chuyển biến về kinh tế và xã hội ở nước ta dưới thời Bắc thuộc.

Phương pháp giải:

Khai thác tư liệu

Lời giải chi tiết:

Sự chuyển biến về kinh tế và xã hội ở nước ta dưới thời Bắc thuộc: 

Trồng lúa nước vẫn là nghề chính bên cạnh trồng cây ăn quả, hoa màu và chăn nuôi. Sự phát triển của công cụ sản xuất và kĩ thuật đắp đê, làm thuỷ lợi đã tạo nên những vùng trồng lúa nước rộng lớn.Các nghề rèn sắt, đúc đồng, làm gốm, làm mộc, làm đồ trang sức (vàng, bạc) vẫn tiếp tục được duy trì với kĩ thuật sản xuất cao hơn. Một số nghề mới xuất hiện như làm giấy, thuỷ tinh.

Một số đường giao thông thuỷ, bộ được hình thành. Hoạt động buôn bán trong nước và với các nước khác được đẩy mạnh hơn trước.

Năm 179 TCN, Triệu Đà chiếm được Âu Lạc. Từ đó, các triều đại phong kiến phương Bắc đều sáp nhập nước ta vào lãnh thổ Trung Quốc, chia thành các đơn vị hành chính như châu-quận.

Câu 2

Theo em, tầng lớp nào trong xã hội sẽ là thủ lĩnh của những cuộc đấu tranh giành độc lập cho người Việt? Vì sao?

Phương pháp giải:

Suy luận, phân tích

Lời giải chi tiết:

Tầng lớp hào trưởng bản địa được hình hành từ bộ phận quý tộc trong xã hội Âu Lạc cũ, có uy tín và vị thế quan trọng trong đời sống xã hội, những người này sẽ là thủ lĩnh của những cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc tôc cho người Việt.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Hỏi bài