Soạn giải bài 2 phần Luyện tập - vận dụng trang 69 SGK Lịch sử 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Em hãy cho biết chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta (theo bảng dưới đây).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liên hệ kiến thức trong bài

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Hỏi bài