Soạn giải bài 1 phần Luyện tập - vận dụng trang 69 SGK Lịch sử 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tại sao chính quyền phong kiến phương Bắc thực hiện chính sách đồng hóa dân tộc Việt?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Khai thác tư liệu

Lời giải chi tiết

Chính quyền phong kiến phương Bắc thực hiện chính sách đồng hoá dân tộc Việt vì: 

+ Chúng muốn biến nước ta thành lãnh thổ của chúng, biến nhân dân thành nô lệ của Trung Quốc, xoá bỏ quốc hiệu nước ta trên bản đồ thế giới

+ Muốn cướp đoạt lãnh thổ, sản vật quý, vải vóc, hương liệu để đưa về Trung Quốc

+ Muốn bành trướng sức mạnh.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 4 phiếu

Hỏi bài