Trả lời câu hỏi mục 2 trang 168, 169 SGK Địa lí 6 Cánh Diều


Đề bài

1. Quan sát hình 18.2, hãy cho biết điều kiện để hình thành nước ngầm? Tại sao cần sử dụng tiết kiệm và tránh làm ô nhiễm nước ngầm?

Hình 18.2. Sơ đồ tầng nước ngầm

2. Hãy nêu tầm quan trọng của băng hà.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. Quan sát hình 18.2 để trả lời câu hỏi.

2. Nghiên cứu nội dung phần băng hà.

Lời giải chi tiết

1. 

- Điều kiện để hình thành nước ngầm là:

 Nước mưa hay tuyết tan ngấm xuống đất và xuống sâu qua các tầng đá.

Bên dưới tầng chứa nước là đất sét hoặc vật liệu mịn không có khả năng thấm nước (tầng không thấm nước)

- Tầng nước ngầm nằm giữa hai tầng không thấm nước.

Cần sử dụng tiết kiệm và tránh làm ô nhiễm nước ngầm vì nước ngầm có vai trò rất quan trọng. Nước ngầm được sử dụng nhiều trong đời sống và sản xuất. Đặc biệt ở các vùng khô hạn, nước ngầm trở thành nguồn tưới, biến càng hoang mạc thành những vùng nông nghiệp trù phú.

2. 

Tầm quan trọng của băng hà:

- Băng hà giữ tới 99% lượng nước ngọt trên thế giới.

- Băng tan là nguồn cung cấp nước quan trọng cho nhiều sông lớn như: sông Hoàng Hà, Trường Giang, Mê Công... 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu