Trả lời câu hỏi mục 2 trang 12 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Cánh diều


Quan sát hình 2.2 và cho biết tờ lịch ghi ngày dương lịch là ngày nào, âm lịch là ngày nào?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Video hướng dẫn giải

Quan sát hình 2.2 và cho biết tờ lịch ghi ngày dương lịch là ngày nào, âm lịch là ngày nào?

Phương pháp giải:

Quan sát thông tin trên tờ lịch

Lời giải chi tiết:

Dương lịch: Thứ bảy, ngày 25 tháng 1 năm 2020.

Âm lịch: Thứ bảy, ngày mùng 1 tháng 1 năm 2020.

Câu 2

Video hướng dẫn giải

Quan sát sơ đồ hình 2.3, hãy giải thích khái niệm trước Công nguyên và Công nguyên.

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức mục 2. Cách tính thời gian trong lịch sử.

Lời giải chi tiết:

-Lịch chính thức của thế giới hiện nay dựa vào cách tính thời gian của dương lịch, gọi là Công lịch. Công lịch lấy năm 1 là năm tương truyền chúa Giê-su ra đời làm năm đầu tiên của Công nguyên.

+ Trước công nguyên: là năm trước năm đầu tiên của Công nguyên.

+ Công nguyên: là năm từ sau năm 1

Câu 3

Video hướng dẫn giải

Quan sát lược đồ hình 2.4, hãy cho biết mỗi thập kỉ, thế kỉ là bao nhiêu năm.

Phương pháp giải:

Quan sát hình ảnh

Lời giải chi tiết:

+ 1 Thập kỉ: là 10 năm.

+ 1 Thế kỉ : là 100 năm.

+ 1 Thiên niên kỉ:là 1000 năm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 2. Thời gian trong lịch sử