Trả lời câu hỏi mục 1 trang 81 SGK Lịch sử 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Trả lời câu hỏi mục 1 trang 81 SGK Lịch sử 6 Kết nối tri thức với cuộc sống.Theo em, những việc làm của cha con Khúc Thừa Dụ có ý nghĩa như thế nào?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Hãy cho biết những việc làm của Khúc Thừa Dụ và Khúc Hạo để gây dựng nền tự củ cho dân tộc.

Phương pháp giải:

Khai thác tư liệu

Lời giải chi tiết:

Những việc làm của Khúc Thừa Dụ và Khúc Hạo để gây dựng nền tự chủ cho dân tộc:

+ Xây dựng chính quyền tự, đọc lập với phong kiến phương Bắc

+ Đặt lại các khu vực hành chính, cử người trông coi mọi việc đến tận xã

+ Định lại mức thuế cho công bằng, bãi bỏ mọi thứ lao dịch của thời Bắc thuộc

+  Lập lại sổ hộ khẩu, khai rõ quê quán để quản lí cho thống nhất

+ Tha bỏ lực dịch cho dân bớt khổ.

Câu 2

Theo em, những việc làm của cha con Khúc Thừa Dụ có ý nghĩa như thế nào?

Phương pháp giải:

Suy luận, phân tích

Lời giải chi tiết:

Ý nghĩa những việc làm của cha con Khúc Thừa Dụ:  tiếp tục củng cố, xây dựng nền tự chủ để khẳng định cuộc sống của người Việt do người Việt tự cai quản, tự quyết định tương lai của mình.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài