Soạn giải bài 1 phần Luyện tập - vận dụng trang 85 SGK Lịch sử 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Khúc Thừa Dụ, Dương Đình Nghệ và Ngô Quyền đã có công lao gì đối với lịch sử dân tộc?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Khai thác tư liệu

Lời giải chi tiết

+ Có công lao to lớn trong việc giành được quyền độc lập, tự chủ cho dân tộc, chấm dứt ách thống trị hơn 1000 năm của bọn phong kiến thống trị phương Bắc.

+ Các trận chiến của Khúc Thừa Dụ, Dương Đình Nghệ tạo tiền đề vững chắc cho Ngô Quyền đánh thắng quân Nam Hán lần hai, mở đầu nền độc lập cho dân tộc.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài