Trả lời câu hỏi mục 1 trang 167,168 SGK Địa lí 6 Cánh Diều


Đề bài

1. Quan sát hình 18.1, hãy kể tên một con sông là phụ lưu và một con sông là chi lưu của sông Hồng?

Hình 18.1. Bản đồ lưu vực sông Hồng và sông Thái Bình

2. Trình bày mối quan hệ giữa mùa lũ của con sông với các nguồn cung cấp nước sông.

3. Tại sao phải sử dụng tổng hợp nước sông hồ? Tại sao phải sử dụng tiết kiệm và bảo vệ chất lượng nước sông?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. Quan sát hình 18.1, kể tên 1 con sông là phụ lưu, 1 con sông là chi tiêu của sông Hồng.

2. Nghiên cứu nội dung trong SGK phần chế độ nước sông.

3. Nghiên cứu nôi dung kiến thức phần sử dụng tổng hợp nước sông, hồ?

Lời giải chi tiết

1.

Quan sát hình 18.1, ta thấy:

- Tên một con sông là phụ lưu của sông Hồng: sông Đà, sông Lô

- Tên một con sông là chi lưu của sông Hồng: Sông Đuống, sông Luộc, sông Đáy, sông Đài.

2. 

Mối quan hệ giữa mùa lũ của sông với các nguồn cung cấp nước sông: 

- Phần lớn các sông có nguồn cung cấp nước là mưa, đây thường là những sông lớn, chế độ nước rất rõ rệt, mùa mưa cũng là mùa lũ của sông.

- Một số nơi vùng ôn đới, nguồn cung cấp nước của sông lại là băng hà, tuyết tan nên mùa lũ thường vào mùa xuân và đầu hè.

- Một số sông lại có nguồn cung cấp nước là nước ngầm hoặc hồ, những sông này là những sông nhỏ, chế độ nước khá điều hòa. Cũng có sông có nhiều nguồn cung cấp nước, chế độ nước sông thường phức tạp, diễn biến của lũ thường khó lường.

3. 

- Phải sử dụng tổng hợp nước sông, hồ vì nó góp phần khai thác tốt nhất các giá trị của sông, hồ, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường nước và phát triển bền vững.

- Cần sử dụng tiết kiệm và bảo vệ chất lượng nước sông, hồ bởi nó có giá trị rất lớn đối với con người. Sông, hồ là nơi cung cấp nước sinh hoạt, sản xuất; là nơi sinh sống của nhiều loại động vật, thực vật và là một trong những hệ thống đường giao thông, có giá trị về du lịch nghỉ dưỡng hay cả thủy điện... Nếu chúng ta không biết tiết kiệm và làm ô nhiễm nguồn nước sông, hồ thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu