Toán lớp 3, giải bài tập SGK toán lớp 3 cánh diều Chủ đề 2: Nhân, chia các số trong phạm vi 1 000 SGK Toá..

Toán lớp 3 trang 97 - Mi-li-lít - SGK Cánh diều


Mỗi bình sau đang chứa bao nhiêu mi-li-lít nước? a) Đọc số đo ghi trên các đồ vật sau với đơn vị là mi-li-lít:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Mỗi bình sau đang chứa bao nhiêu mi-li-lít nước?

Phương pháp giải:

Quan sát tranh để xác định số mi-li-lít nước trong mỗi bình.

Lời giải chi tiết:

Bình A chứa 400 ml nước.

Bình B chứa 150 ml nước.

Bình C chứa 950 ml nước.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

a) Đọc số đo ghi trên các đồ vật sau với đơn vị là mi-li-lít:

b) Sắp xếp các số đo nói trên theo thứ tự từ bé đến lớn.

Phương pháp giải:

a) Quan sát tranh rồi đọc số đo ghi trên mỗi vật với đơn vị là mi-li-lít.

b) So sánh các số đo rồi sắp xếp thứ tự từ bé đến lớn.

Lời giải chi tiết:

a)

A 250 ml: Hai trăm năm mươi mi-li-lít.

B 750 ml: Bảy trăm năm mươi mi-li-lít.

C 500 ml: Năm trăm mi-li-lít

D 1 $\ell $: Một lít

b) Đổi 1 $\ell $: 1 000 ml

Ta có 250 ml < 500 ml < 750 ml < 1 000 ml

Vậy các số đo theo thứ tự từ bé đến lớn là: 250 ml, 500 ml, 750 ml, 1 $\ell $

Bài 3

Video hướng dẫn giải

a) Tính.

300 ml + 400 ml                     7 ml x 4

550 ml – 200 ml                     40 ml : 8

b) >, <, =

300 ml + 700 ml …. 1 $\ell $

600 ml + 40 ml …. 1 $\ell $

1 $\ell $….. 200 ml x 4

1 $\ell $….. 1 000 ml – 10 ml

Phương pháp giải:

a) Thực hiện phép tính với các số rồi viết đơn vị mi-li-lít theo sau kết quả vừa tìm được.

b) Thực hiện phép tính ở các vế rồi so sánh số đo ở hai vế với nhau.

Lời giải chi tiết:

a) 300 ml + 400 ml = 700 ml                                            7 ml x 4 = 28 ml

550 ml – 200 ml = 350 ml                                                40 ml : 8 = 5 ml

b) Đổi: 1 $\ell $ = 1 000 ml

300 ml + 700 ml = 1 $\ell $

600 ml + 40 ml < 1 $\ell $

1 $\ell $> 200 ml x 4

1 $\ell $> 1 000 ml – 10 ml

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Ước lượng rồi chọn số đo thích hợp với mỗi đồ vật sau:

Phương pháp giải:

Em quan sát tranh rồi lựa chọn số đo thích hợp cho mỗi đồ vật.

Lời giải chi tiết:

Bài 5

Video hướng dẫn giải

Kể tên những đồ vật trong thực tế dùng để đo với đơn vị mi-li-lít.

Phương pháp giải:

quan sát các đồ vật trong thực tế để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Lời giải chi tiết dùng để đo với đơn vị mi-li-lít là: Xilanh, ống đong, bình sữa trẻ em, …

 


Bình chọn:
4.2 trên 17 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Cánh diều - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.