Toán lớp 3, giải bài tập SGK toán lớp 3 cánh diều Chủ đề 3: Các số trong phạm vi 100 000 SGK Toán lớp 3 C..

Toán lớp 3 trang 15 - Các số trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) - SGK Cánh diều


Thực hiện (theo mẫu). Số

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Số?

Phương pháp giải:

Em quan sát hình vẽ rồi xác định chữ số hàng chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị rồi viết số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Thực hiện (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Viết số hoặc đọc số lần lượt từ hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Nói (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Xác định chữ số hàng chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị rồi viết số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Số?

Phương pháp giải:

Đếm thêm 1 đơn vị, 10 đơn vị hoặc 1 000 đơn vị kể từ số đầu tiên rồi viết số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 5

Số?

Phương pháp giải:

Xác định chữ số hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị rồi viết số còn thiếu vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) 11 568 = 10 000 + 1 000 + 500 + 60 + 8

b) 72 934 = 70 000 + 2 000 + 900 + 30 + 4

c) 86 137 = 80 000 + 6 000 + 100 + 30 + 7

d) 20 130 = 20 000 + 100 + 30


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm