Toán lớp 3, giải bài tập SGK toán lớp 3 cánh diều Chủ đề 1: Bảng nhân, bảng chia SGK Toán lớp 3 - Cánh diều

Toán lớp 3 trang 30 - Luyện tập - SGK Cánh diều


a) Tính nhẩm. Nêu các phép nhân thích hợp với mỗi hình vẽ sau: Xem tranh rồi nêu một tình huống có phép nhân:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

a) Tính nhẩm:

b) Nêu các phép nhân thích hợp với mỗi hình vẽ sau:

Phương pháp giải:

a) Tính nhẩm kết quả phép tính dựa vào bảng nhân đã học.

b) Đếm số quả bóng ở mỗi hàng và số hàng như thế sau đó viết phép nhân thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

a) Tính nhẩm:

Nhận xét: Số nào nhân với 1 cũng có kết quả bằng chính số đó.

b) Lấy ví dụ tương tự câu a rồi chia sẻ với bạn:

Phương pháp giải:

Tính nhẩm tích của các số với 1: Số nào nhân với 1 cũng có kết quả bằng chính số đó.

Lời giải chi tiết:

a) 4 x 1 = 4            9 x 1 = 9            1 x 7 = 7           5 x 1 = 5     

    1 x 4 = 4            1 x 9 = 9            7 x 1 = 7           1 x 5 = 5

b) Em lấy ví dụ phép tính nhân một số với 1.

Ví dụ: 9 x 1 = 9

 

Bài 3

Video hướng dẫn giải

a) Đọc nội dung sau và thảo luận với bạn:

b) Tính nhẩm:

c) Lấy ví dụ tương tự câu a rồi chia sẻ với bạn

Phương pháp giải:

Thực hiện tính nhẩm kết quả phép tính nhân một số với 0.

Lời giải chi tiết:

a) Quan sát ví dụ ta thấy: Số nào nhân với 0 cũng có kết quả bằng 0.

b) 0 x 7 = 0              0 x 9 = 0          0 x 5 = 0            0 x 1 = 0

    7 x 0 = 0              9 x 0 = 0           5 x 0 = 0            1 x 0 = 0

c) Ví dụ: 6 x 0 = 6

               0 x 9 = 0

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Xem tranh rồi nêu một tình huống có phép nhân:

Phương pháp giải:

Quan sát bức tranh rồi nêu phép nhân thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Em lựa chọn một trong các tình huống sau:

Tình huống 1: Mỗi khóm có 8 bông hoa. Vậy hai khóm hoa có tất cả 8 x 2 = 16 bông hoa.

Tình huống 2: Trên chiếc cầu có 2 nhóm sóc. Mỗi nhóm gồm 6 con. Vậy trên cầu có tất cả 6 x 2 = 12 con sóc.

Tình huống 3: Có 6 nhóm khỉ đang đạp xe. Mỗi nhóm gồm 2 con. Vậy có tất cả 2 x 6 = 12 con khỉ đang đạp xe.

Tình huống 4: Trên sông có 3 nhóm vịt đang bơi, mỗi nhóm có 4 con vịt. Vậy trên sông có tất cả 4 x 3 = 12 con vịt.

 


Bình chọn:
4.1 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Cánh diều - Xem ngay