Toán lớp 3, giải bài tập SGK toán lớp 3 cánh diều Chủ đề 1: Bảng nhân, bảng chia SGK Toán lớp 3 - Cánh diều

Toán lớp 3 trang 59 - Một phần ba, một phần năm, một phần sáu - SGK Cánh diều


Đã tô màu 1/3 hình nào? Đã tô màu 1/5 những hình nào? Tuấn đã ăn 1/3chiếc bánh, Khang đã ăn 1/5 chiếc bánh

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Đã tô màu $\frac{1}{3}$hình nào?

Phương pháp giải:

Bước 1: Đếm số phần bằng nhau ở mỗi hình và số phần đã được tô màu.

Bước 2: Kết luận hình đã được tô màu $\frac{1}{3}$.

Lời giải chi tiết:

Ta thấy hình 4 được chia thành 3 phần bằng nhau. Tô màu 1 phần.

Vậy đã tô màu $\frac{1}{3}$hình 4.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

a) Đã tô màu $\frac{1}{5}$những hình nào?

b) Đã tô màu $\frac{1}{6}$những hình nào?

Phương pháp giải:

Bước 1: Đếm số phần bằng nhau ở mỗi hình rồi chia cho 5 (hoặc chia cho 6).

Bước 2: Chọn hình có số phần được tô màu là kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

a) - Hình 1 và hình 4 được chia thành 5 phần bằng nhau. Tô màu 1 phần.

Vậy đã tô màu vào $\frac{1}{5}$hình 1 và hình 4.

- Hình 3 được chia thành 6 phần bằng nhau. Tô màu 1 phần.

Vậy đã tô màu vào  $\frac{1}{6}$hình 3.

 

b) - Hình 1 và hình 2 được chia thành 6 phần bằng nhau. Tô màu 1 phần.

Vậy đã tô màu vào $\frac{1}{6}$hình 1 và hình 2.

- Hình 3 được chia thành 3 phần bằng nhau. Tô màu 1 phần.

Vậy đã tô màu vào $\frac{1}{3}$hình 3.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

a) Thực hành

Gấp hình để tạo thành $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{5}$, $\frac{1}{6}$

Phương pháp giải:

Em gấp tờ giấy và tô màu theo hình vẽ để được $\frac{1}{3}$;$\frac{1}{5}$ và $\frac{1}{6}$tờ giấy.

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Tuấn đã ăn $\frac{1}{3}$chiếc bánh, Khang đã ăn $\frac{1}{5}$chiếc bánh, Minh đã ăn $\frac{1}{6}$chiếc bánh. Theo em, mỗi bạn đó đã ăn phần bánh của chiếc bánh nào dưới đây?

Phương pháp giải:

- Đếm số phần bằng nhau trên mỗi chiếc bánh và số phần đã ăn.

- Kết luận chiếc bánh mà mỗi bạn đã ăn.

Lời giải chi tiết:

Quan sát tranh ta thấy:

Chiếc bánh ở hình A được chia thành 3 phần bằng nhau và đã bị khuyết 1 phần.

Vậy Tuấn đã ăn $\frac{1}{3}$chiếc bánh ở hình A.

Chiếc bánh ở hình B được chia thành 6 phần bằng nhau và đã bị khuyết 1 phần.

Vậy Minh đã ăn $\frac{1}{6}$chiếc bánh ở hình B.

Chiếc bánh ở hình C được chia thành 5 phần bằng nhau và đã bị khuyết 1 phần.

Vậy Khang đã ăn $\frac{1}{5}$chiếc bánh ở hình C.

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Cánh diều - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.